Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Is uw monument aan onderhoud toe?

Voor 2019 heeft de gemeenteraad een subsidiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten. Dit gebeurt op basis van een advies van de Omgevingsdienst Rivierenland in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wilt u dit jaar in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage, dan ontvangen wij uw aanvraag graag voor 1 mei 2019. Het college besluit daarna over de verdeling van het budget met betrekking tot de ingediende aanvragen.

Meer informatie

In de Subsidieverordening monumenten Buren 2015 kunt u lezen welke kosten van onderhoud voor subsidie in aanmerking komen. Ook geeft de verordening aan op welke bedragen u minimaal en maximaal kunt rekenen. U vindt het document op; de website van de Rijksoverheid, waarna u kunt klikken op de link naar de genoemde verordening.

De uitvoering van de gemeentelijke subsidieverordening is in handen van de Omgevingsdienst Rivierenland. Uw aanvraag dient u in door middel van een aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag mailen naar; ingekomenpost@ODRivierenland.nl. of u stuurt de stukken naar; Omgevingsdienst Rivierenland, t.a.v. W.M. Leenheer-Wessel, Postbus 6267, 4000 HG Tiel. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u mevr. Leenheer-Wessel van de ODR bereiken onder nummer; 0344-579 314.

Gerelateerde onderwerpen