Spring naar content

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Meer informatie

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente, en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U had op 1 januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020. Let op: Een (aanvullende) Tozo-uitkering telt niet mee voor het inkomen over januari 2021.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U had op 1 januari 2021 minder dan € 15.000 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening de waarde van beleggingen of bitcoins van uzelf en uw partner.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur (min huur- of woonkostentoeslag) of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit bedragen samen 40% of meer van uw inkomen op 1 januari 2021.
 • De draagkracht in uw inkomen is per maand minder dan € 300. Met draagkracht bedoelen we het inkomen boven:
  • € 1.290,53 voor een alleenstaande;
  • € 1.843,61 voor een echtpaar of samenwonenden;
  • € 1.944,89 voor een echtpaar of samenwonenden waarvan minimaal 1 partner pensioengerechtigd is.

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op 1 januari 2020 en op 1 januari 2021;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De maximale hoogte van de TONK-uitkering is € 300 per maand. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 komt dat neer op maximaal € 2.700.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen, als u op 1 januari 2021 aan de voorwaarden voldeed.

Vul vóór 1 oktober 2021 het aanvraagformulier in.

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt binnen vier weken bericht over uw aanvraag.