Vergunning tijdelijke verhuur leegstaand pand

Wilt u een huis of kantoor tijdelijk verhuren omdat het leeg staat? Dan hebt u een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte nodig.

De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar de woning staat. Ook heeft u soms toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Meer informatie

De leegstandvergunning kunt u aanvragen voor de volgende leegstaande gebouwen:

 • een gebouw dat niet gebouwd is voor bewoning, zoals een kantoor, een school of een gebouw voor groepshuisvesting
 • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond
 • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan
 • een woning die te koop staat en waarin in 10 jaar niet langer dan 3 jaar gewoond is
 • een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden

Krijgt u van de gemeente de vergunning, dan staat daarin een maximale huurprijs. De gemeente stelt de huurprijs vast op basis van het puntensysteem dat ook voor gewone huurhuizen geldt.

De vergunning vraagt u aan bij de gemeente via het formulier van de rijksoverheid. Op het aanvraagformulier geeft u het volgende aan:

 • uw persoonlijke gegevens
 • gegevens over het gebouw of de woning waarin u ruimte wilt verhuren
 • gegevens van de huurder
 • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
 • de reden van uw aanvraag
 • of u een vergunning hebt op basis van de Huisvestingswet, zoals een onttrekkingsvergunning of splitsingsvergunning

De gemeente verleent de vergunning de eerste keer voor maximaal 2 jaar. Daarna kunt u de vergunning elke keer met maximaal 1 jaar verlengen. In totaal krijgt u de vergunning nooit langer dan 5 jaar.

De gemeente kan bepalen dat de huurder van de woning die u tijdelijk wilt verhuren ook een huisvestingsvergunning nodig heeft.

Hebt u een leegstandvergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? De normale huurbeschermingsregels gelden dan meestal niet. Wel gelden de regels voor tijdelijke verhuur uit de Leegstandwet. Dat zijn onder meer:

 • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
 • De huurovereenkomst duurt minimaal 6 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • De huurovereenkomst stopt als de leegstandvergunning is verlopen.