Spring naar content

Toeslagenaffaire

Brede ondersteuning voor gedupeerden Kinderopvangtoeslag

Als u als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via uw gemeente hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er voor u (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en uw gezin. Hulp is er op verschillende gebieden. Zoals zorg, uw gezin, werk, financiën en wonen. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent. En ook hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij uw situatie.

 

Meer informatie

Brede ondersteuning is dus hulp. Hulp op allerlei onderdelen van uw leven. Welke hulp u nodig hebt, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar u steun bij kunt gebruiken en wat u nodig heeft. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is.

 • Misschien is die hulp uitleg over zaken die u ingewikkeld vindt. Of hulp bij zaken waar u heel erg tegenop ziet. Bijvoorbeeld zaken op een rijtje zetten en overzicht over uw geldzaken krijgt.
 • Het kan ook zijn dat u zich ergens zorgen over maakt en u graag wilt dat iemand met u meedenkt. En u de weg wijst naar de juiste hulp. Hulp om je thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, of bij gezondheidsproblemen. De hulp kan voor u zijn, voor uw kinderen of voor het hele gezin.
 • Wanneer u het fijn vindt kan onze medewerker vanuit de gemeente bij gesprekken zijn die u met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebt. Die gesprekken gaan vaak over de beoordeling van je financiële compensatie en schade. Onze medewerker kan ook helpen bij het indienen van je private schulden. Meer over de UHT leest u hier: Over UHT en de aanpak van het herstel – Toeslagen Herstel (belastingdienst.nl)
 • Heeft u specialistische hulp nodig, zoals van een psycholoog? Dan is het goed om ook dat te bespreken met onze medewerker. Ook daar kunnen we u bij helpen.
 • Soms heeft u ook hulp in of rond het huis nodig. Zoals onderhoud dat u eerder niet kon doen door uw problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook dat kunt u met de medewerker bespreken. Samen kijken jullie wat in uw geval passende hulp is.

Plan van aanpak

De medewerker van de gemeente houdt overzicht over de hulp aan u en uw gezin en houdt contact om met u te bespreken of alles goed loopt. Ook stellen jullie samen een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt. U krijgt dit plan ook mee naar huis. Zo kunt u nog eens rustig alle afspraken nalezen. Heeft u vragen? Dan kunt u ook die altijd aan de medewerker stellen!

In onze gemeente zijn consulenten van het Sociaal Team beschikbaar die graag meedenken over hoe brede ondersteuning kan worden geboden. Zij zijn telefonisch te bereiken via 140344 en anders door een mail te sturen aan de mailbox schuldhulpverlening@buren.nl

 • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning;
 • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. Uw gemeente helpt u daarbij ruimhartig
 • Welke hulp voor u het meest passend is en wordt gegeven, bespreekt u met uw gemeente. Samen kijkt u naar wat mogelijk is.
 • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u samen met uw gemeente heeft gemaakt over de hulp die u nodig heeft;
 • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp meer passend.
 • Het geld dat u vanuit UHT heeft gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp u nodig heeft voor een nieuwe start;
 • Blijkt na toetsing door UHT dat u volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

De Spuk (Specifieke Uitkering) is een speciale beleidsregeling waarmee de rijksoverheid financiële middelen beschikbaar stelt aan gemeenten. Dat geld is bedoeld om alle regelingen in de hersteloperatie uit te kunnen voeren. In dit geval de brede ondersteuning (hulp) aan ouders en kinderen.

U kunt aan de Spuk geen rechten ontlenen, of een beroep doen op geld of middelen via de Spuk. Alle ouders die zich hebben aangemeld omdat ze mogelijk gedupeerd zijn, hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door hun gemeente. Dat staat in de Wet hersteloperatie toeslagen. Die hulp is altijd op maat en de afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een het plak van aanpak. De Spuk speelt geen rol bij het bepalen van de hulp die u of uw gezin nodig heeft. Dat bespreekt u samen met de gemeente. Wat u nodig heeft om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal.