Spring naar content

Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand die in gemeente Buren woont, fraudeert? Meld dit bij de gemeente.

Meer informatie

  • Niet doorgeven van een verandering van inkomen of vermogen;
  • Niet doorgeven dat u gevangen zit;
  • Niet doorgeven dat de gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating);
  • Een vals adres opgeven.

De gemeente verzamelt informatie en start een onderzoek. Als er sprake is van fraude wordt het ten onrechte ontvangen bedrag teruggevorderd en er wordt een boete opgelegd.

Komt het ten onrechte uitgekeerde bedrag boven de € 50.000, dan volgt er een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Als de gemeente vaststelt dat er sprake is van uitkeringsfraude, dan heeft dat altijd gevolgen voor de fraudeur. De gemeente kan:

  • (een deel van) de uitkering terugvorderen
  • de uitkering intrekken
  • een boete opleggen
  • aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bedrag boven € 50.000,00. De officier van justitie behandelt de zaak volgens het strafrecht en kan een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf opleggen. De gemeente vordert de (gezins)uitkering terug.