Spring naar content

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een uittreksel dat u digitaal aanvraagt is goedkoper. Binnen 2 werkdagen krijgt u dit uittreksel (post) thuis gestuurd.

Meer informatie

Wilt u langskomen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

Kunt u niet zelf langskomen? Dan kunt u iemand machtigen. Geeft u de gemachtigde uw schriftelijke toestemming  en een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

U logt in met DigiD en betaalt direct met IDEAL. Binnen 2 werkdagen krijgt u het uittreksel thuis gestuurd (met de post).

U kunt de volgende uittreksels digitaal aanvragen:

  • Uittreksel BRP
  • Internationaal uittreksel BRP
  • Uittreksel BRP met burgerservice nummer
  • Uittreksel BRP met nationaliteit
  • Uittreksel BRP met datum vestiging
  • Uittreksel BRP met adreshistorie
  • Uittreksel BRP met gezinssamenstelling
  • Uittreksel BRP met burgerlijke staat en nationaliteit

 

aan de balie € 10,15

digitaal € 7,75