Spring naar content

Venten

Als u wilt venten in de gemeente Buren, hoeft u hiervoor geen vergunning of ontheffing aan te vragen.

Onder venten verstaan wij het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

U mag niet venten vóór 06.00 uur en na 22.00 uur.