Spring naar content

Vergunning voor het splitsen van een woning

Het is niet toegestaan om zonder vergunning van de gemeente woongebouwen te splitsen in afzonderlijke appartementen. De gemeente beoogt de kwaliteit van de huisvesting te waarborgen, de samenstelling van de woonruimtevoorraad te bewaken en belemmeringen bij stadsvernieuwing te voorkomen.

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 

Meer informatie

  • Een splitsingsplan.
  • Een taxatierapport van het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimtes bestemde gedeelten van het gebouw, opgemaakt door een be√ędigd makelaar. Dit rapport dient een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw te bevatten.

Gerelateerde onderwerpen