Spring naar content

Verhuizen naar het buitenland

Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet u dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek doorgeven. U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland verblijft.  Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Meer informatie

Binnen vijf dagen vóór uw vertrek moet u aangifte van emigratie doen. Dit kan bij de balie (alleen op afspraak) of digitaal via onze website. Digitaal uw emigratie doorgeven kan alleen als alle familieleden (zoals uw partner en kinderen) op het adres meeverhuizen. Verhuist niet iedereen mee, dan moet/moeten alle vertrekkende persoon/personen de emigratie doorgeven aan de balie.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen voor elkaar als u op hetzelfde adres woont
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde adres woont

LET OP: Digitaal uw emigratie doorgeven kan alleen als alle familieleden (zoals uw partner en kinderen) op het adres meeverhuizen. Verhuist niet iedereen mee, dan moet de vertrekkende persoon/personen de emigratie doorgeven aan de balie.

Kijk voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl en zoek op “verhuizen naar het buitenland”.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Dan kunt u dit aangeven. We kunnen het bewijs ook mailen of opsturen.