Spring naar content

Verhuizen in en naar de gemeente Buren

Uw verhuizing geeft u online door als u naar of binnen de gemeente Buren verhuist. Dit kan vanaf 28 dagen van tevoren tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U heeft hiervoor DigiD nodig. Verhuist u naar een andere gemeente, geef uw verhuizing dan bij uw nieuwe woongemeente door.

Komt u liever naar het gemeentehuis om uw verhuizing door te geven? Maak hiervoor een afspraak.

Meer informatie

  • (kopie van) uw geldig legitimatiebewijs;
  • in sommige situaties kan gevraagd worden om een (kopie van) de koop- of huurovereenkomst.

Bij inwoning

  • toestemming van de hoofdbewoner*;
  • kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

* Bij digitale aangifte kan de toestemming van de hoofdbewoner worden geüpload. Ook kan hij/zij toestemming geven met zijn/haar DigiD-gegevens.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen voor elkaar als u op het zelfde adres woont;
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde adres woont.

De gemeente verwerkt binnen enkele werkdagen uw aangifte van verhuizing en geeft dit door aan andere overheidsinstanties. U ontvangt hiervan een  bevestiging. Het duurt ongeveer een week voordat dit verwerkt is in de verschillende administraties.

Verhuist u vanuit de gemeente Buren naar een andere gemeente in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan de gemeente Buren door te geven. U moet u laten registreren in de nieuwe woongemeente. Zij zorgen ervoor dat u uit de gemeente Buren wordt uitgeschreven.