Spring naar content

Verhuizen in en naar Buren

Uw verhuizing geeft u online door als u naar of binnen de gemeente Buren verhuist. Dit kan vanaf 28 dagen van tevoren tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U heeft hiervoor DigiD nodig. Verhuist u naar een andere gemeente, geef uw verhuizing dan bij uw nieuwe woongemeente door.

Komt u liever naar het gemeentehuis om uw verhuizing door te geven? Maak hiervoor een afspraak.

LET OP: Gaat het om een inschrijving vanuit het buitenland, bel ons dan voor een afspraak (telefoonnummer 14 0344)

Do you move to The Netherlands from abroad, call us for an appointment (telephone number +31 344 579279)

Meer informatie

  • (kopie van) uw geldig legitimatiebewijs;
  • in sommige situaties kan gevraagd worden om een (kopie van) de koop- of huurovereenkomst.

Bij inwoning

  • toestemming van de hoofdbewoner*;
  • kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

* Bij digitale aangifte kan de toestemming van de hoofdbewoner worden geüpload. Ook kan hij/zij toestemming geven met zijn/haar DigiD-gegevens.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen voor elkaar als u op het zelfde adres woont;
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde adres woont.

De gemeente verwerkt binnen enkele werkdagen uw aangifte van verhuizing en geeft dit door aan andere overheidsinstanties. U ontvangt hiervan een  bevestiging. Het duurt ongeveer een week voordat dit verwerkt is in de verschillende administraties.

Verhuist u vanuit de gemeente Buren naar een andere gemeente in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan de gemeente Buren door te geven. U moet u laten registreren in de nieuwe woongemeente. Zij zorgen ervoor dat u uit de gemeente Buren wordt uitgeschreven.