Spring naar content

Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

In de gemeente Buren kunt u in elk willekeurig stemlokaal stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter uitkomt om in een ander stemlokaal te stemmen, dan kan dat.

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
U brengt uw stem uit op een stembiljet.

De stemlokalen zijn deze verkiezingsdag geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Meer informatie

De Burense stemlokalen:

 1. Dorpshuis Erichem, Erichemseweg 30, 4117 GJ Erichem
 2. Dorpshuis ’t Ecksternest, Prinses Beatrixstraat 46, 4024 HM Eck en Wiel
 3. Dorpshuis De Hoekenburg Rijswijk, Korte Bosstraat 3, 4023 AV Rijswijk Gld
 4. Dorpshuis De Rozenhoek Ravenswaaij, Rozenstraat 1, 4119 LW Ravenswaaij
 5. Dorpshuis Kerk-Avezaath, Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath
 6. Dorpshuis de Oude School Zoelen, Kerkstraat 10, 4011 EM Zoelen
 7. Dorpshuis ’t Zoetzand Beusichem, Zoetzandselaan 1, 4112 JL Beusichem
 8. Gemeentehuis Maurik, De Wetering 1, 4021 VZ Maurik
 9. Kerk Zoelmond, Plein 1, 4111 KV Zoelmond
 10. Het Gildehuis, Verbrughweg 2a, 4033 GP Lienden
 11. De Bron Ommeren, Dokter Guepinlaan 26, 4032 NJ Ommeren
 12. NH kerk Beusichem, Markt 14, 4112 JS Beusichem
 13. Dorpshuis Asch, Kerkstraat 9, 4115 RT Asch
 14. Dorpshuis “In de Gaard” Ingen, Dr A.R.Holplein 13, 4031 MB Ingen
 15. Almas Events, Waterstraat 11, 4033 EC Lienden
 16. Dorpshuis ’t Klokhuis Maurik, Sterappelhof 7, 4021 VC Maurik
 17. De Prinsenhof Buren, De Bijen 1, 4116 GG Buren

U mag voor de Europese Verkiezingen stemmen als u:

 • Nederlander bent óf de nationaliteit van een ander lidstaat van de Europese Unie heeft
 • 18 jaar of ouder bent
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Heeft u de nationaliteit van een ander lidstaat van de Europese Unie dan geldt ook nog het volgende:

 • u woont op de dag van de kandidaatstelling (23-04-2024) officieel, volgens de basisregistratie personen, in Nederland
 • u laat zich registreren de gemeente met een Y-32 formulier.

De stempassen moeten uiterlijk 23 mei 2024 in het bezit van de kiezers zijn. Wij streven ernaar de stempassen in de week van 13 mei 2024 te laten bezorgen.

Heeft u geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met de Publieksbalie, team Verkiezingen. Telefoonnummer: 14 0344 of per e-mail: burgerzaken@buren.nl.

U bent uw stempas kwijt of de stempas is beschadigd. Zonder uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is mogelijk om éénmaal een nieuwe stempas aan te vragen.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 en mondeling tot woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie, team Verkiezingen (tel:14 0344 of e-mail: burgerzaken@buren.nl).

Het formulier kunt u ophalen in het gemeentehuis. Ook kunt u hier het formulier downloaden.

Voor elke aanvraag moet u een kopie van uw legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. De gemachtigde kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een “onderhandse volmacht”. U moet de gegevens invullen en u én de gemachtigde moeten beiden tekenen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik van kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft
 • de kiezer streept zijn/haar burgerservice nummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

U mag ook een foto van het identiteitsbewijs op de telefoon of tablet tonen.

De voorwaarden voor een onderhandse volmacht:

 • De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet ook ondertekenen.
 • Dan geeft de kiezer de, in een volmacht bewijs omgezette stempas, aan de gemachtigde.
 • Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in volmacht bewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 • Bent u toch in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen? Dan kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) ingeschreven stond in de BRP. Dit verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 door de burgemeester zijn ontvangen. U kunt de volmacht digitaal aanvragen. Ook is er een formulier beschikbaar bij de gemeente. Dat formulier kunt u hier downloaden. Of u kunt het ophalen in het gemeentehuis.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

De voorwaarden voor een schriftelijke volmacht

 • Woont iemand die u wilt machtigen in Nederland en heeft degene een stempas ontvangen, dan kunt u die kiezer ook machtigen.
 • Bij de Publieksbalie, team Verkiezingen, zijn kosteloos formulieren af te halen voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn ook te downloaden via onze website.
 • De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van u (de volmachtgever) namelijk ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat u (de volmachtgever) uw stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal 2 volmachten

De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (het stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Schriftelijke aanvraag

 • U kunt de kiezerspas digitaal aanvragen.
 • Ook kunt u bij de Publieksbalie, team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren op te halen voor verzoeken om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Ook kunt u hier het formulier downloaden.
 • Het verzoek én de stempas (indien al ontvangen), moeten uiterlijk op maandag 3 juni 2024, door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente. Dus de gemeente waar hij/zij op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

 • De kiezer moet de stempas uiterlijk op woensdag 5 juni 2024 (12.00 uur) overleggen bij het team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats. Dus waar hij/zij op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Om overal in Buren te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u mag stemmen.  Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 of mondeling tot woensdag 5 juni 2024 om 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie, team Verkiezingen (tel 14 0344 of e-mail burgerzaken@buren.nl).

Voor elke aanvraag moet u een kopie legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met verstandelijke beperking

Hulp aan kiezers met een verstandelijk beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever ervan uit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen, dan kan hij of zij toch een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op zijn identiteitsbewijs de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’ staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen van 6 juni 2024 moeten politieke partijen die nog geen zetel hebben in deze organen, ondersteuningsverklaringen inleveren.

Wanneer?

Het afleggen van een verklaring is mogelijk vanaf dinsdag 9 april 2024 tot en met dinsdag 23 april 2024. Dit kan op de volgende tijden:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 uur – 16.00 uur
 • maandagavond van 17.00 uur – 20.00 uur
 • vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

Voor het herstel van verzuimen is deze gelegenheid er op 25 en 26 april 2024 van 9:00 uur tot 17:00 uur .

Een afspraak kunt u telefonisch maken (14 0344) of via e-mail: burgerzaken@buren.nl. U bent niet verplicht om een afspraak te maken hiervoor.

Wat neemt u mee?

U moet een vooraf ingevuld formulier (H4) meenemen naar het gemeentehuis. Deze formulieren kunt u bij de betreffende politieke partij opvragen. Ook neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Ondertekenen

Het afleggen van de verklaring wordt ten overstaan van de gemachtigde ambtenaar gedaan. Dit houdt in dat u pas in het gemeentehuis de aanvraag ondertekent. De ambtenaar plaatst een stempel en zal het formulier weer aan u teruggeven. U moet er zelf voor zorgen dat het formulier op tijd bij de politieke partij terecht komt.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Verkiezingen via het algemene telefoonnummer 14 0344 of via e-mail: burgerzaken@buren.nl.

In de gemeente Buren worden 14 digitale verkiezingsborden geplaatst. De borden worden geplaatst door een externe partij.

Aanleverspecificaties

Formaat

Het netto formaat waarop u de posters aanlevert is 420 x 594 mm (A2 formaat). Afhankelijk van het aantal partijen dat deelneemt, schalen wij het formaat terug naar de benodigde afmeting. Wij ontvangen uw bestand graag als pdf, zonder afloop, snij- en of drukkersmarkeringen.

Resolutie

Wij ontvangen uw bestand graag met een resolutie van minimaal 72 dpi op ware grootte.

Aanleveren

U kunt uw bestanden afhankelijk van de grootte aanleveren via Wetransfer.com of per e-mail naar: verkiezingen@signmatch.nl of naar de gemeente Buren: verkiezingen@buren.nl.

Op wie u stemt, dat is helemaal aan u. Om u te helpen om een keuze te maken vindt u hier de kandidatenlijsten voor het Europees Parlement.

De kandidatenlijst volgt nog.

Voor iedere verkiezing wordt een gemeentelijk stembureau (GSB) ingesteld. Dus ook voor de komende verkiezingen van 6 juni 2024.

Dit GSB houdt op vrijdag 7 juni 2024 en op 10 juni 2024 om 9.30 uur een openbare zitting in het gemeentehuis in Maurik.

Tijdens de eerste bijeenkomst stelt het GSB, op gemeentelijk niveau, de uitslag van de verkiezingen van 6 juni 2024 vast.

Hiervoor onderzoekt het GSB de processen-verbaal van de verschillende (Burense) stembureaus. De definitieve vaststelling vindt, i.v.m. verschillende verkiezingsdata binnen de lidstaten, plaats op maandag 10 juni om 09.30 uur.

Deze worden vervolgens openbaar gemaakt en gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.buren.nl)

Is er aanleiding voor een hertelling van een bepaald stembureau? Dan voert het GSB een hertelling uit.

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bij de telling of bij het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u niet bij de gemeente, maar via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau.