Verkiezingen 2019

Provinciale Statenverkiezing 20 maart 2019

Bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur.

Europese verkiezingen 23 mei 2019

Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden.

 

Meer informatie

De stempassen voor de verkiezingen van 20 maart 2019 worden in de gemeente Buren op dinsdag 26 februari bezorgd.

U ontvangt een stempas als u kiesgerechtigd bent en op 4 februari 2019 ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Buren.

Met een kiezerspas  kunt u uw stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen in alle gemeenten die binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland vallen.

Kaart van gemeenten in beheergebied Waterschap Rivierenland

 1. Oranjehof, Buren
 2. Dorpshuis Erichem, Erichem
 3. Dorpshuis ’t Ecksternest, Eck en Wiel
 4. Dorpshuis De Hoekenburg, Rijswijk
 5. Dorpshuis de Rozenhoek, Ravenswaaij
 6. Dorpshuis, Kerk-Avezaath
 7. Dorpshuis, Zoelen
 8. Dorpshuis Zoetzand, Beusichem
 9. Gemeentehuis, Maurik
 10. Obs de Klepper, Zoelmond
 11. Gildehuis, Lienden
 12. De Valentijn, Maurik
 13. Meentschool, Ommeren
 14. Obs PWA, Beusichem
 15. Dorpshuis, Asch
 16. Dorpshuis, Ingen
 17. Zaal Torenzicht, Lienden

 

Stemmen bij volmacht (via de stempas)

U kunt zelf via de stempas een andere kiezer die in de gemeente Buren woont machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen. Op de achterzijde van uw stempas moet u de gegevens invullen van degene die voor u gaat stemmen. Ook moet u beiden een handtekening plaatsen. Dit kunt u tot en met de dag van de stemming zelf regelen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen mag dit document 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen bij volmacht (schriftelijk)

Het volmachtformulier voor de waterschapsverkiezingen kunt u hier downloaden. Het volmachtformulier voor de provinciale statenverkiezingen kunt u hier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 bij ons binnen zijn. De gemachtigde ontvangt vervolgens een volmachtbewijs om daarmee voor u te stemmen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen (14-0344). Dan sturen wij u het formulier toe!

Let op!

De kiezer die voor u gaat stemmen moet op de dag van de kandidaatstelling (4 februari) ingeschreven staan in een gemeente, gelegen in de provincie Gelderland en/of binnen het gebied van waterschap Rivierenland.
Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.

Kiezerspas

Bent u op 20 maart 2019 niet in de gelegenheid uw stem in de gemeente Buren uit te brengen, maar wel in een andere gemeente in de provincie Gelderland of het gebied van het waterschap? In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente Buren. Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle gemeenten binnen de provincie Gelderland en/of het waterschap Rivierenland.

U kunt het formulier hier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna de kiezerspas van ons. Ook hier geldt: even bellen en wij sturen u het formulier toe.

Na ontvangst van uw stempas (bezorging 26 februari 2019) kunt u uw stempas, tot uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur, ook bij de Publieksbalie laten omzetten in een kiezerspas. Dan is geen schriftelijk verzoek nodig. De kiezerspas krijgt u gelijk mee. De ontvangen stempas moet u inleveren.

Voor de komende verkiezingen (provinciale staten en waterschap) op woensdag 20 maart 2019 kunnen partijen verkiezingsposters aanleveren die door de gemeente geplakt worden op de verkiezingsborden. Posters moeten uiterlijk vrijdag 15 februari 2019 in het bezit zijn van de gemeente.

Het formaat van de posters is maximaal A2.

De beplakte borden worden vervolgens in de week van 18 februari 2019 geplaatst op de volgende locaties:

 1. Zoelen : Openbare basisschool, Jeudestraat 78;
 2. Kerk-Avezaath : Daver, directe omgeving van de kerk;
 3. Buren : Entree Plantsoen;
 4. Erichem : Erichemseweg, ter hoogte van huisnummer 55;
 5. Asch : Culemborgseweg, speeltuin;
 6. Zoelmond : Kruising Dorpsstraat-Schaardijkseweg;
 7. Beusichem : ’t Zoetzand, Zoetzandselaan 1;
 8. Eck en Wiel : In de berm voor het perceel Burg.Verbrughweg 2;
 9. Maurik : Plantsoen naast Prinses Marijkelaan 12;
 10. Rijswijk : Hoekenburgplein;
 11. Ravenswaaij : In de berm, 50 meter voorbij het perceel Donkerstraat 10;
 12. Ommeren : Kerkstraat, directe omgeving van de kerk;
 13. Ingen : 50 meter na splitsing Dorpsstraat/Rijnstraat;
 14. Lienden : Dokter van Noortstraat/Verbrughweg.