Spring naar content

Verkiezingen 2019

Europese verkiezingen 23 mei 2019

Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden. Uitslagen.

Provinciale Statenverkiezing 20 maart 2019

Bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden. U kunt hier de uitslagen inzien. De processen-verbaal vindt u hier.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur. U kunt hier de uitslagen inzien. De processen-verbaal vindt u hier.

 

Meer informatie

Bent u op 23 mei 2019 niet in de gelegenheid uw stem in de gemeente Buren uit te brengen, maar wel in een andere Nederlandse gemeente? In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente Buren. Met de kiezerspas kunt u in iedere Nederlandse gemeente.

U kunt het formulier hier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna de kiezerspas van ons. Ook hier geldt: even bellen en wij sturen u het formulier toe.

Na ontvangst van uw stempas (bezorging 30 april 2019) kunt u uw stempas, tot uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 uur, ook bij de Publieksbalie laten omzetten in een kiezerspas. Dan is geen schriftelijk verzoek nodig. De kiezerspas krijgt u gelijk mee. De ontvangen stempas moet u inleveren.

 1. Oranjehof, Buren
 2. Dorpshuis Erichem, Erichem
 3. Dorpshuis ’t Ecksternest, Eck en Wiel
 4. Dorpshuis De Hoekenburg, Rijswijk
 5. Dorpshuis de Rozenhoek, Ravenswaaij
 6. Dorpshuis, Kerk-Avezaath
 7. Dorpshuis, Zoelen
 8. Dorpshuis Zoetzand, Beusichem
 9. Gemeentehuis, Maurik
 10. Obs de Klepper, Zoelmond
 11. Gildehuis, Lienden
 12. De Valentijn, Maurik
 13. Meentschool, Ommeren
 14. Obs PWA, Beusichem
 15. Dorpshuis, Asch
 16. Dorpshuis, Ingen
 17. Zaal Torenzicht, Lienden

 

U kunt zelf via de stempas een andere kiezer die in de gemeente Buren woont machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen. Op de achterzijde van uw stempas moet u de gegevens invullen van degene die voor u gaat stemmen. Ook moet u beiden een handtekening plaatsen. Dit kunt u tot en met de dag van de stemming zelf regelen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen mag dit document 5 jaar verlopen zijn.

Het volmachtformulier voor de verkiezingen kunt u hier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 bij ons binnen zijn. De gemachtigde ontvangt vervolgens een volmachtbewijs om daarmee voor u te stemmen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen (14-0344). Dan sturen wij u het formulier toe!

Let op!

De kiezer die voor u gaat stemmen moet op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Een kiezer mag niet meer dan 2 vol-machten aannemen. De volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.

De stempassen voor de verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europese Parlement worden in de gemeente Buren op 30 april 2019 bezorgd.
De kandidatenlijsten worden huis-aan-huis bezorgd op 9 mei 2019.

Voor de komende verkiezingen (Europese Parlement) op donderdag 23 mei 2019 kunnen partijen verkiezingsposters aanleveren die door de gemeente geplakt worden op de verkiezingsborden. Posters moeten uiterlijk vrijdag 12 april 2019 in het bezit zijn van de gemeente. Het formaat van de posters is maximaal A3.

De beplakte borden worden vervolgens in de week van 15 april 2019 geplaatst op de volgende locaties:

 1. Zoelen : Openbare basisschool, Jeudestraat 78;
 2. Kerk-Avezaath : Daver, directe omgeving van de kerk;
 3. Buren : Entree Plantsoen;
 4. Erichem : Erichemseweg, ter hoogte van huisnummer 55;
 5. Asch : Culemborgseweg, speeltuin;
 6. Zoelmond : Kruising Dorpsstraat-Schaardijkseweg;
 7. Beusichem : ’t Zoetzand, Zoetzandselaan 1;
 8. Eck en Wiel : In de berm voor het perceel Burg.Verbrughweg 2;
 9. Maurik : Plantsoen naast Prinses Marijkelaan 12;
 10. Rijswijk : Hoekenburgplein;
 11. Ravenswaaij : In de berm, 50 meter voorbij het perceel Donkerstraat 10;
 12. Ommeren : Kerkstraat, directe omgeving van de kerk;
 13. Ingen : 50 meter na splitsing Dorpsstraat/Rijnstraat;
 14. Lienden : Dokter van Noortstraat/Verbrughweg.