Spring naar content

Verkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus zijn aanpassingen nodig. Op deze pagina houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en praktische zaken die u als kiezer moet weten.

Wist u dat?

 • 70 plussers hun stem per brief uit kunnen brengen? Zij ontvangen rond 18 februari een stempluspas. Uiterlijk 11 maart ontvangen zij een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.
 • De stempassen in de gemeente Buren op 18 en 19 februari zijn bezorgd?
 • Er ook vervroegd gestemd kan worden in de gemeente Buren? Ook op 15 en 16 maart kunt u terecht in 3 stemlokalen: Zaal Torenzicht in Lienden, De Prinsenhof in Buren en in het gemeentehuis in Maurik. Openingstijden 07.30 uur – 21.00 uur.
 • Iedere stemmer in de gemeente Buren een eigen (rode) potlood ontvangt in het stemlokaal?
 • U een stempas ontvangt van de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat/stond ingeschreven?
 • De stembureauleden natuurlijk een gezondheidscheck doen als zij met hun werk beginnen? Voldoet een lid niet aan de check? Dan mag zij of hij deze functie niet vervullen.
 • U aanwezig mag zijn bij het tellen van de stemmen? Direct na het sluiten van het stembureau (21.00 uur) starten de leden van het stembureau met het tellen van de stemmen. Behalve de dagen waarop vervroegd gestemd kan worden (15 en 16 maart). Deze stemmen worden op 17 maart geteld op het gemeentehuis in Maurik. U mag daarbij aanwezig zijn. Starttijd 10.00 uur.
 • De stemmen die per brief zijn uitgebracht op 17 maart worden geteld? Deze stemmen worden op 17 maart geteld. Locatie: gemeentehuis Maurik. Ook hier mag u bij aanwezig zijn. Starttijd 18:00 uur.

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan op de website www.hoewerktstemmen.nl. Een website voor online hulp bij het stemmen.

Hoe werkt het stemmen per brief voor kiezers van 70 jaar en ouder?

Meer informatie

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de gemeente Buren een aantal wijzigingen te melden voor wat betreft de stembureaus.

Nieuwe stemlokalen in Buren, Maurik en Zoelmond

In Buren kon bij vorige verkiezingen gestemd worden in zorgcentrum Oranjehof. Nu kunt u terecht in De Prinsenhof (De Bijen 1).
In Maurik deed zorgcentrum De Valentijn jarenlang dienst als stemlokaal. Hiervoor in de plaats is het dorpshuis ‘t Klokhuis (Sterappelhof 7) aangewezen als stemlokaal.
In het dorp Zoelmond kan niet meer gestemd worden in de openbare basisschool “De Klepper”.
U kunt nu terecht in de kerk van Zoelmond. Adres: Plein 1.

Stemmen in gymzaal (Scholen in Ommeren en Beusichem)

In de Meentschool in Ommeren kunt u nu terecht in de gymzaal. De ingang is aan de voorzijde van het schoolgebouw. Hetzelfde geldt voor de Prins Willem-Alexanderschool in Beusichem. Ook hier kunt u nu stemmen in de gymzaal. De entree is links van het schoolgebouw (nummer 6 B).

Stembureaus woensdag 17 maart

 • Dorpshuis Erichem (Erichemseweg 30, Erichem)
 • Dorpshuis ’t Ecksternest Eck en Wiel (Prinses Beatrixstraat 46)
 • Dorpshuis De Hoekenburg Rijswijk (Korte Bosstraat 3)
 • Dorpshuis De Rozenhoek Ravenswaaij (Rozenstraat 1)
 • Dorpshuis de Avezathen (Daver 46, Kerk-Avezaath)
 • Dorpshuis de Oude School Zoelen (Kerkstraat 10)
 • Dorpshuis ’t Zoetzand Beusichem (Zoetzandselaan 1)
 • GYMZAAL o.b.s. Prins Willem-Alexander Beusichem (De Wielstraat 6 B)
 • Gemeentehuis Maurik (De Wetering 1)
 • Dorpshuis ’t Klokhuis Maurik (Sterappelhof 7) WIJZIGING STEMLOKAAL!!
 • Kerk Zoelmond ( Plein 1) WIJZIGING STEMLOKAAL!!
 • Het Gildehuis Lienden (Verbrughweg 2a)
 • Zaal Torenzicht Lienden (Waterstraat 11)
 • GYMZAAL Meentschool Ommeren (Ommerenveldseweg 17)
 • Dorpshuis Asch (Kerkstraat 9)
 • Dorpshuis “In de Gaard” Ingen (Dr.A.R. Holplein 13)
 • De Prinsenhof Buren (De Bijen 1) WIJZIGING STEMLOKAAL!!

Vervroegd stemmen op maandag 15 maart

 • Gemeentehuis Maurik (De Wetering 1)
 • Zaal Torenzicht Lienden (Waterstraat 11)
 • De Prinsenhof Buren (De Bijen 1)

Vervroegd stemmen op dinsdag 16 maart

 • Gemeentehuis Maurik (De Wetering 1)
 • Zaal Torenzicht Lienden (Waterstraat 11)
 • De Prinsenhof Buren (De Bijen 1)

Inleverpunt briefstemmen

 • Gemeentehuis Maurik (De Wetering 1)
  Vanaf 10 t/m 16 maart elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
  Woensdag 17 maart van 07.30 – 21.00 uur

 

 

In de gemeente Buren worden op 14 plekken verkiezingsborden geplaatst. Het beplakken van de borden met posters van deelnemende politieke partijen wordt (centraal) verzorgd door het bedrijf SignMatch.

Doet uw partij mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen? En wilt u dat uw poster op de borden wordt geplakt? Dan moet u de posters uiterlijk 9 februari 2021 aanleveren bij SignMatch. Uw poster kunt u mailen naar: verkiezingen@signmatch.nl. Wilt u hierbij wel uitdrukkelijk aangeven dat het om beplakking op verkiezingsborden in de gemeente Buren gaat.

 

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Jij mag dan voor het eerst stemmen. Dat is jouw kans om mee te beslissen wie de 150 nieuwe Tweede Kamerleden worden. Echt belangrijk, want:

 • de Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten;
 • de Tweede Kamer controleert de regering;
 • de Tweede Kamer kan voorstellen van de regering goedkeuren of afkeuren.

Als je stemt op jouw favoriete kandidaat van jouw favoriete politieke partij, heb jij invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. En dus op hoe alles de komende jaren in Nederland geregeld wordt.

Hoe werkt het?

Heel simpel. Je krijgt op of rond 18 februari een stempas thuisgestuurd. Die neem je, met jouw ID (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee naar het stemlokaal. Daar krijg je een stembiljet. Hierop maak je het vakje voor de naam van jouw favoriete kandidaat rood. Daarna stop je het biljet in de stembus.

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Ook ontvang je op je woonadres een kandidatenlijst. Hierop staan ook alle adressen van de stemlokalen in onze gemeente. Daar kun je op 17 maart stemmen, van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Stemmen en Corona

Vanwege Corona gelden speciale maatregelen. Zo doe je een gezondheidscheck voordat je gaat stemmen. Bij klachten ga je niet naar een stemlokaal. Je kunt dan iemand anders vragen om jouw stem uit te brengen. Dat heet machtigen. Kijk op de achterkant van je stempas hoe je dat doet. Als je tot een risicogroep behoort, kun je ook stemmen op 15 en 16 maart. Op onze website (www.buren.nl) kun je binnenkort lezen bij welke stemlokalen dit kan.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: 14 0344 E-mail: burgerzaken@buren.nl. Meer informatie over de verkiezingen vind je op www.elkestemtelt.nl.

Maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Hieronder treft u meer informatie over de mogelijkheden voor het stemmen bij volmacht en het stemmen via een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht (via de stempas)

U kunt zelf via de stempas een andere kiezer die in de gemeente Buren woont machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen. Op de achterzijde van uw stempas (bezorging 18 of 19 februari in de gemeente Buren) moet u de gegevens invullen van degene die voor u gaat stemmen. Ook moet u beiden een handtekening plaatsen. Dit kunt u tot en met de dag van de stemming zelf regelen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs of via een afdruk op de telefoon  tonen aan de voorzitter van het stembureau. Dit document mag 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen bij volmacht (schriftelijk)

U kunt ook een formulier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur bij ons binnen zijn. De gemachtigde ontvangt vervolgens een volmachtbewijs om daarmee voor u te stemmen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen (14-0344). Dan sturen wij u het formulier toe!

Let op!

De kiezer die voor u gaat stemmen moet op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Een kiezer mag niet meer dan 3 volmachten aannemen. De volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.

Kiezerspas

Bent u op 15, 16 of 17 maart 2021 niet in de gelegenheid uw stem in de gemeente Buren uit te brengen, maar wel in een andere Nederlandse gemeente? In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle gemeenten in Nederland.

U kunt het formulier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur bij ons binnen zijn. U ontvangt daarna de kiezerspas van ons. Ook hier geldt: even bellen en wij sturen u het formulier toe.

Na ontvangst van uw stempas kunt u deze ook, tot uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur, op het gemeentehuis laten omzetten in een kiezerspas. Dan is geen schriftelijk verzoek nodig. Hiervoor moet u wel een afspraak maken! De ontvangen stempas moet u dan ook inleveren.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten worden uiterlijk 15 maart 2021 huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Buren. Op deze lijsten staan ook de namen en adressen van de verschillende Burense stembureaus vermeld.

 Heeft u nog vragen?

De medewerkers van het bureau Verkiezingen beantwoorden ze graag.

Gaat u stemmen in een stemlokaal? Doe dan de gezondheidscheck vlak voordat u gaat stemmen. Deze check met vragen zit in dezelfde envelop waarin de stempas is verzonden.

Moet u 1 of meer vragen met “Ja” beantwoorden? Dan mag u niet zelf stemmen in een stemlokaal.

Laat uw stem niet verloren gaan, en laat iemand anders voor u stemmen.

 

Alle stembureaus zijn zo ingericht dat u altijd 1,5 meter afstand tot andere stemmers kunt houden. Bij de ingang van elk stembureau staat een stembureaulid. Hij of zij ziet er op toe dat er niet teveel mensen binnen zijn en dat iedereen zich aan de regels houdt. Ook is de looprichting aangegeven. De meeste stembureaus hebben een verschillende in- en uitgang. Als dat niet mogelijk is, ziet een stembureaulid erop toe dat de kiezers die in- en uitlopen elkaar voldoende ruimte geven. Waar nodig, worden ook schermen geplaatst. Tussen de stembureauleden en de kiezer staat een kuchscherm. Het dragen van een mondkapje in het stembureau is verplicht.

Gemeentehuis Maurik (De Wetering 1)
Vanaf 10 t/m 16 maart elke werkdag van 09.00 – 17.00 uur
Woensdag 17 maart van 07.30 – 21.00 uur

De kandidatenlijsten zijn huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Buren. Heeft u geen lijst ontvangen of bent u deze kwijt? Neem dan even contact met ons op. Wij sturen u dan een exemplaar toe.