Spring naar content

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. U heeft het nodig bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs of voor bepaalde registraties.

Meer informatie

Digitaal aanvragen

U kunt een verklaring omtrent het gedrag digitaal aanvragen via het webformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Aanvragen aan de balie

Staat u ingeschreven bij de gemeente Buren, dan kunt u aan de balie in het gemeentehuis op afspraak een VOG aanvragen.

Wat neemt u mee?

Werkgevers kunnen een VOG aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Justis . Uw werkgever heeft hiervoor E-herkenning nodig. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat voor u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen.

VOG gemeentehuis € 41,35

VOG via website gemeente € 41,35

VOG online via uw werkgever € 33,85 (vooraf betalen via Ideal)

De gemeente controleert het formulier. Nadat de VOG betaald is, stuurt de gemeente het aanvraagformulier naar de Dienst Justis. Zij beoordelen de aanvraag. Binnen vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Vrijwilligers die voor een organisatie werken met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

aanmelden gratis VOG

De Dienst Justis screent alle aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag. Bij deze dienst vindt u aanvraagformulieren voor verschillende procedures.

Website Dienst Justis

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Er is maar één autoriteit bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven: Screeningsautoriteit Justis. Commerciële partijen die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen, zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.