Spring naar content

Vrijwilligers

Veel mensen doen (zo nu en dan) vrijwilligerswerk met veel plezier. Misschien denkt u er ook over om vrijwilligerswerk te doen? Of misschien kunt u juist hulp van een vrijwilliger gebruiken.

Hieronder leest u de mogelijkheden.

Meer informatie

Welzijn Buren biedt in opdracht van gemeente Buren ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals trainingen en advies. Kijk wat het vrijwilligerssteunpunt voor u kan doen op de website van Welzijn Rivierstroom.

Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Een enorm grote groep mensen, die op allerlei gebieden belangeloos werk verricht voor de samenleving. Denk aan vrijwilligers bij sportverenigingen, voorleesmoeders op een basisschool, collectanten voor goede doelen en vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingshuis. Waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Ook tijdens vrijwilligerswerk. De VNG Vrijwilligersverzekering biedt uitkomst. Gemeente Buren heeft voor haar vrijwilligers de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u terecht op de website van Centraal Beheer.

Een belangrijk onderdeel voor de Burense samenleving zijn de vrijwilligers. Sportverenigingen, muziekverenigingen maar ook dorpshuizen, speeltuinverenigingen en onze signalerings- en whatsappgroepen draaien op vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo hebben wij voor onze vrijwilligers de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten en hebben wij een vrijwilligerssteunpunt (via WelzijnRivierstroom).

Er is ook een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers. De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van de melder van ongewenst gedrag en zoekt samen met de melder naar (informele) oplossingen.

De vertrouwenspersoon kan eventueel een melding doen bij de politie of Veilig Thuis, afhankelijk van de ernst van de casus. Ook het signaleren en (on)gevraagd adviseren van een organisatie en voorlichten of informeren van organisaties over het werkgebied van de vertrouwenspersoon behoren tot de takenpakket. De vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk en is niet in dienst van één van onze maatschappelijke partners.

De vertrouwenspersoon heet Yèrma van Egeraat en is te bereiken via 06 513 80 192 of Info@MetisPsychologie.nl.