Spring naar content

Waarmerken kopie

De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel.

Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor:

  • formele transacties, zoals het kopen van een huis
  • gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument

 

Meer informatie

Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de instelling of het instituut dat het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Buitenlandse diploma’s kunnen alleen gewaarmerkt worden door DUO (www.duo.nl).

Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

  • het originele document
  • een geldig identiteitsbewijs

 

De kosten zijn € 9,90.