Spring naar content

Wat te doen bij een ramp of crisis?

Het vrijkomen van een gevaarlijke stof, een ongeval met een tanker of een natuurramp: het komt gelukkig niet vaak voor. Helaas is het toch nodig om hier bij stil te staan.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk om de kans op rampen zo klein mogelijk te houden of de gevolgen ervan te beperken. De gemeente Buren werkt daarom met een regionaal crisisbeheersingsplan waarin staat hoe de inzet van brandweer, politie, ambulancedienst en de gemeente geregeld is tijdens een ramp. Daarnaast is het belangrijk dat u als inwoner weet wat u in het geval van een ramp moet doen.

Meer informatie

Het crisisbeheersingsplan treedt niet zomaar in werking. Een brand, explosie of prikkelende lucht hoeft niet te betekenen dat het om een ramp gaat. Het neerstorten van een vliegtuig, een natuurramp een lekkage van een tanker waarschijnlijk wel. In het algemeen wordt er alarm geslagen bij dreigend onheil waarbij veel mensenlevens of grote materiële belangen op het spel staan.

Als de sirene gaat, is er sprake van alarm. Er is dan beslist méér aan de hand dan alleen wat vervelende stank. Het zogenaamde ‘Waarschuwings- en alarmeringssysteem’ is landelijk aangelegd en wordt bediend door de gemeenschappelijke meldkamer. Het gaat hierbij om de sirenes die elke eerste dag van de maand om 12:00 uur worden getest.

Het is bedoeld om personen die zich buitenshuis bevinden te waarschuwen. Elke sirene kan apart bediend worden. Op die manier kunnen alleen die inwoners worden gealarmeerd die ook werkelijk bedreigd worden. Als de sirene gaat, krijgt Omroep Gelderland (radiofrequentie 89.1 Mhz of 99.6 Mhz) in Gelderland-Zuid de rol van officiële rampenzender.

 

NL-Alert kan ingezet worden als er een noodsituatie is en u als inwoner snel moet weten wat er aan de hand is en wat u wel of niet moet doen. Met NL-Alert kan de crisisorganisatie u met een tekstbericht op uw mobiele telefoon informeren, bijvoorbeeld als er bij u in de buurt een grote brand is of als er een explosie dreigt.

Kijk op nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor het ontvangen van NL-Alerts. Als dit zo is, stel uw telefoon met de instelhulp dan in op NL-Alert.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar de gemeente Buren ook bij hoort, heeft een officiële calamiteiten-voorlichtingswebsite, crisisglz.nl waar in geval van een calamiteit, crisis, weeralarm of ramp actuele informatie te vinden is.

Is er sprake van een calamiteit of crisis in de regio, dan worden pers en publiek via de officiële twitteraccounts van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: @CrisisGLZ en/of Politie Gelderland: @POL_Gelderland geïnformeerd en voorgelicht.