Spring naar content

Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

Wilt u een woning gaan gebruiken als kantoor? Het in gebruik nemen van een woning voor andere doeleinden dan bewoning heet het onttrekken van een woning aan de woonruimtevoorraad.

Dit is niet van toepassing in de gemeente Buren.

De gemeente Buren heeft geen huisvestingsverordening en is er dus geen vergunning nodig voor het onttrekken van een woning aan de woonbestemming. Uiteraard moet u wel voldoen aan de bestemmingsplanbepalingen.