Spring naar content

WOZ-beschikking huurders

Wat is een huurdersbeschikking?

De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen.
Daarom ontvangen huurders ook een WOZ-beschikking.

Meer informatie

Bent u huurder van een zelfstandige, sociale woning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Huurt u een onzelfstandige woning? Of bent u huurder met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sectorwoningen)? Dan verklaren wij een bezwaar tegen de WOZ-waarde ongegrond. Controleert u daarom of u huurder bent van een zelfstandige, sociale huurwoning voordat u bezwaar maakt. Wilt u weten of u een geliberaliseerd huurcontract heeft? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Ja, u vraagt het taxatieverslag op Mijn overheid.nl. Inloggen doet u met uw DigiD.

De WOZ-waarde van de gehuurde woning is slechts één van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het puntensysteem in het nieuwe Woonwaarderingsstelsel. Wilt u de maximale huurprijs van uw woning berekenen? Kijk dan op de website van de Huurcommissie. Zo krijgt u inzicht in wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs. Bezwaar tegen een te hoge huurprijs dient u niet in bij de gemeente Buren maar bij uw verhuurder of bij de Huurcommissie.