Spring naar content

Openbare ruimte en leefomgeving

Samen met u werken we aan het mooier maken van onze openbare ruimte en leefomgeving. Op deze pagina leest wat er speelt in de openbare ruimte. Denk aan groenbeheer, verkeer en wegen, vastgoed en ondernemers.

Op dit moment is deze pagina in ontwikkeling. We vullen deze pagina steeds meer aan met informatie over de openbare ruimte.

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Alles over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).

 • Ondernemers en bedrijven

  Bent u een ondernemer in de gemeente Buren? Kijk dan eens op ons ondernemersloket.

 • Vastgoed, volkstuinen en restgroen

  We hebben regelmatig panden en grond in de huur en verkoop. Bijvoorbeeld dorpshuizen, woningen en bouwkavels.

 • Zwerfafval

  Samen houden we de openbare ruimte schoon. Kijk hier wat u kunt doen.

 • Omgevingsvisie

  Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie.