Spring naar content

Openbare ruimte en leefomgeving

Samen met u werken we aan het mooier maken van onze openbare ruimte en leefomgeving. Op deze pagina leest wat er speelt in de openbare ruimte. Denk aan groenbeheer, verkeer en wegen, vastgoed en ondernemers.

Op dit moment is deze pagina in ontwikkeling. We vullen deze pagina steeds meer aan met informatie over de openbare ruimte.

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Alles over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).

 • Ondernemers en bedrijven

  Bent u een ondernemer in de gemeente Buren? Kijk dan eens op ons ondernemersloket.

 • Water en riool

  Pagina onder constructie

 • Verlichting, kabels en leidingen

  Op deze pagina kunt u een melding doen over de openbare verlichting, vindt u meer informatie over kabels en leidingen en leest u wat u moet doen als u wilt graven in de openbare grond.

 • Nieuwbouwprojecten

  Een overzicht van alle nieuwbouwprojecten binnen onze gemeente.

 • Vastgoed, volkstuinen en restgroen

  We hebben regelmatig panden en grond in de huur en verkoop. Bijvoorbeeld dorpshuizen, woningen en bouwkavels.

 • Landschap in de gemeente Buren

  De gemeente Buren behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.

 • Zwerfafval

  Samen houden we de openbare ruimte schoon. Kijk hier wat u kunt doen.

 • Beheer openbare ruimte

  Gemeente en bewoners zien de openbare ruimte als één geheel. De plek waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd en verplaatst wordt.

 • Omgevingsvisie

  Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie.