Spring naar content

Openbare ruimte

Samen met u werken we aan het mooier maken van onze openbare ruimte. Op deze pagina leest u straks wat er speelt in de openbare ruimte. Denk aan groenbeheer, verkeer en wegen, vastgoed en het woningprogramma.

Op dit moment is deze pagina in ontwikkeling. We vullen deze pagina steeds meer aan met informatie over de openbare ruimte.

 • Nieuwbouwprojecten

  Een overzicht van alle nieuwbouwprojecten binnen onze gemeente.

 • Verkeer en wegen

  Alles over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).

 • Vastgoed

  We hebben regelmatig panden en grond in de huur en verkoop. Bijvoorbeeld dorpshuizen, woningen en bouwkavels.

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Omgevingsvisie

  Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie.

 • Landschap in de gemeente Buren

  De gemeente Buren behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.

 • Beheer openbare ruimte

  Gemeente en bewoners zien de openbare ruimte als één geheel. De plek waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd en verplaatst wordt.

 • Zwerfafval

  Samen houden we de openbare ruimte schoon. Kijk hier wat u kunt doen.