Spring naar content

Participatieraad Gemeente Buren

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Buren. De leden van de participatieraad zijn betrokken burgers, die vanuit hun kennis en ervaring willen bijdragen aan vraagstukken binnen het sociale domein.

De leden van de Participatieraad zijn: Mathilde Moree, Kees de Haas, Ellen van Niekerk en Joe Odding.

We staan open voor nieuwe leden. In onze ideale samenstelling hebben we zo’n vijf tot acht leden. Mathilde is voorzitter, Kees is penningmeester en Ellen en Joe delen de functie van secretaris.

Wat doen wij?

De leden van de Participatieraad stellen vragen en geven advies over vraagstukken binnen het sociaal domein. We hebben hierbij aandacht voor de regels, de dienstverlening en de praktijk. We komen uit verschillende beroepsgroepen en onderhouden contacten met verschillende organisaties en instanties binnen de gemeente Buren. Daarnaast zijn we een aanspreekpunt voor alle mensen in de gemeente Buren. Zo kunnen we kennis en ervaring uit de praktijk meenemen in onze vragen en adviezen aan de gemeente. We doen dit uit betrokkenheid en omdat het kan bijdragen aan de dienstverlening en verhouding tussen gemeente en burger.

De onderwerpen binnen het sociale domein waarover we vragen stellen en advies geven:

  • Participatiewet
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Schuldhulpverlening
  • Inburgering
  • Omgevingswet

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Participatieraad, of wil je graag met ons in contact komen? Stuur dan een mail aan participatieraadburen@gmail.com. En volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.

Sociale media participatieraad