Spring naar content

Sociaal Team

Heeft u een vraag of behoefte aan ondersteuning voor je kind en/of in de opvoeding?
Heeft u door leeftijd of een aandoening extra hulp/ondersteuning nodig?
Of zit u vast in een situatie waar u graag even over wilt sparren of hulp bij nodig hebt?

Neem contact op met de toegang van het sociaal team. De toegang bestaat uit twee medewerkers van het sociaal team. Zij kijken samen met u hoe u ondersteund kan worden.

U kunt hen telefonisch bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur via het algemene nummer 14 0344 of via het e-mailadres: sociaalteam@buren.nl

De medewerker toegang kijkt samen met u of er een organisatie is die urechtstreeks verder kan helpen of dat het nodig is dat een consulent betrokken raakt om te onderzoeken hoe u het beste geholpen kan worden en/of een indicatie/beschikking vanuit de Jeugdwet of WMO nodig is.

Helaas, het eerlijke antwoord is meestal ‘nee’.

Wanneer een andere organisatie u verder kan helpen, moeten we samen kijken wanneer zij tijd en plek hebben voor u. Mocht een consulent u verder gaan helpen, dan belt hij/zij zo snel mogelijk. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de drukte.

Zodra de consulent met uw vraag aan de slag gaat, doet hij/zij onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit; één of meerdere gesprek(ken) met u, contact leggen met betrokken partijen als dat nodig is, het vinden van een organisatie die de juiste hulp kan bieden, plek heeft en waar jullie een klik mee hebben. Dit neemt snel 4 tot 6 weken in beslag.

In dat geval moet alles worden vastgelegd en volgt er ook een administratieve afhandeling. De vastlegging omdat wij als gemeente moeten verantwoorden waar wij ons gemeenschapsgeld aan uitgeven en waarom. De administratieve afhandeling om te zorgen dat de zorgaanbieders geld ontvangen voor hun dienstverlening. Ook dit neemt snel 2 weken in beslag.

Kortom; in totaal zijn we zo 6 tot 8 weken verder, neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op zodat we snel aan de slag kunnen.

Gerelateerde onderwerpen