Spring naar content

De laatste WOO-verzoeken

De Dries

Informatie opvragen over de Dries

Aanvraag WMO

Alle gemeente in Nederland zijn bevraagd over de aanvragen WMO over 2020, 2021 en 2022

Overlast haan

Woo-verzoek voor inzage binnengekomen klachten en rapport handhaver betreffende overlast haan.

Gezinshuizen

Uitvraagvraag van het aanbod en de besteding van gelden voor de jeugdzorg in het kader van een landelijk onderzoek

Beleid asiel

Uitvraag van Omroep Gelderland naar het gemeente beleid over opvang van asielzoekers (al dan niet tijdelijk) in nieuw te vestigen azc’s en/of crisis- en noodopvang en hoe in uw gemeente beleid is ontwikkeld over de sluiting van al bestaande azc’s en/of crisis- en noodopvang.

Vergunde woningen per 6 februari 2018

Verzoek tot informatie over: – aantal vergunde woningen (zelfstandige) er in het Deelgebied Lienden sinds 6 februari 2018 – opgave van alle aan de woningvoorraad onttrokken panden alsmede overige panden ten behoeve van het (al dan niet illegaal) huisvesten van arbeidsmigranten. – alle vergunde woningen d.m.v. (niet limitatief) bestemmingswijzigingen, afwijkingsprocedures (kruimel of uitgebreid), woningsplitsingen en dergelijke.

Locaties opvanglocaties

Opvraag van een overzicht van locaties ten behoeve van asielopvang in de gemeente Buren

Integriteitsschendingen

Opvraag documenten met betrekking tot integriteitsschendingen

Aanwijzing monument Woerdsestraat 3 Kerk-Avezaath

Opvragen stukken die behoren bij het aanwijzingsbesluit d.d. 16 mei 2023 Woerdsestraat 3 te Kerk-Avezaath

Energiepark Panderweg Lienden

Verzoek tot inzage dossier rond de planvorming van het Energiepark aan de Panderweg te Lienden.

Vuurwerkshow Rhenen

Vraag over besluitvorming rond vuurwerkshow Rhenen.

Transformatorhuisje Asch

Informatieverzoek mbt het huidige transformatiehuis en het nieuw te plaatsten transformatiehuis op de Krupheulstraat/Culemborgseweg te Asch

Contact met bestuur en organisatie

Verzoek om openbaarmaking met betrekking tot contact met Burgemeester, Wethouder en Ambtenaren

Regelgeving rond Sekswerk

Verzoek in het kader van openbaar bestuur in het zake sekswerk

GR Uiterwaarde

Verzoek tot openbaarmaking tot documenten met betrekking tot het onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Uiterwaarde

Verkoop en nieuwbouw gemeentehuis te Maurik

Documenten opgevraagd met betrekking tot de verkoop van het huidige gemeentehuis te Maurik en de ontwikkelingen van het nieuwe gemeentehuis.

Zonnepark de Beldert

Informatie over het initiatief om een drijvend zonnepark te realiseren op de Noordelijke waterplas in recreatiegebied Beldert

WOZ 2023

Dit verzoek was geen Woo verzoek maar een informatie verzoek en als zodanig afgehandeld

Plan Hooghendijck

Alle informatie van de voormalig wethouder A. van de Hurk in relatie tot plan Hooghendijck

artikel 5.34 van de APV 2022

Verzoek tot meer informatie over artikel 5.34 van de APV 2022, Deze zijn besproken in de Raadsvergadering van 9 September 2021 en die stukken zijn gepubliceerd

Bestemmingsplan wijziging Heerlijkheid Eck&Wiel

Verzoek tot informatie aangaande de voorgenomen bestemmingsplan wijziging van de Heerlijkheid, Eck & Wiel veerweg 5

OZB Kwijtscheldingen

Verzoek tot opgave van OZB Kwijtscheldingsaanvragen

Kaap, HEG en de Oever

Informatie verzoek met betrekking tot alle documenten van de Kaap Holland evenementen groep (HEG) en de glamping de Oever

Betaling externe leveranciers

Opvragen betalingsinformatie over de betalingen aan alle externe leveranciers in 2022

Beusichem WVG

Documentatie opgevraagd over de bieding op percelen gelegen aan de Ganssteeg, eigendom van de Stichting “het Weeshuis” in Buren

Onderhoud rotonde N385

Openbaarmakingsverzoek met betrekking tot het uitbesteden van het onderhoud rontonde N853 Mauriksestraat/Beldertseweg

Oost kanaalweg 1, Zoelen

Opvragen van alle documenten met betrekking tot het initiatief 3 nieuwe gebouwen aan de Oost kanaalweg 1 te Zoelen

Solar Carport

Opvragen van alle documenten met betrekking tot het initiatief Solar Carport van Uiterwaarde, Holland Evenementen Groep/ De Kaap en Solar Morgen ten aanzien van Solar Carport, strandweg 1 in Zoelen

Verwerkingsregister

Verzoek tot openbaar maken van het verwerkingsregister

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar gemeente@buren.nl of bel naar 0344 579 279. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.