Spring naar content

College van burgemeester en wethouders

 • Burgemeester

  H.M. Ostendorp

  Burgemeester

 • Wethouder

  K.A. Maier

  Wethouder Financiën en dienstverlening en 1e locoburgemeester

 • Wethouder

  J.P. Neven

  Wethouder Ruimte en verkeer en 2e locoburgemeester

 • Wethouder

  E.M. de Bas

  Wethouder Wonen en duurzaamheid en 4e locoburgemeester

 • Wethouder

  M. Bettink-Pierik

  Wethouder Sociaal domein en 3e locoburgemeester

 • Besluitenlijsten college van B&W

  In de besluitenlijsten staat welke besluiten het college van B&W in zijn collegevergadering heeft genomen.

Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders:

 • Gemeentesecretaris

  Helen Verhoef

  Eerste adviseur van het college van B&W en directeur van de ambtelijke organisatie

De rol van de wethouders

Wethouders vormen samen met de burgemeester het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente. Ze worden gekozen door de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille, bijvoorbeeld onderwijs, financiën of huisvesting. Het wethouderschap is een drukke baan. De agenda staat vaak vol werkoverleggen met allerlei mensen. Met eigen medewerkers van de gemeente, met collega-wethouders en burgemeester in het college-overleg, met collega-wethouders van een andere gemeente om samen plannen af te stemmen of met ambtenaren van de provincie of het rijk.

Maar ook met inwoners van de gemeente tijdens inspraakavonden bij nieuwe plannen bijvoorbeeld. Inwoners die met een probleem zitten kunnen ook een persoonlijk gesprek aanvragen.

Wethouders leggen verantwoording af aan de gemeenteraad. Doet de wethouder zijn werk niet goed dan heeft de raad de mogelijkheid de wethouder naar huis te sturen via een motie van wantrouwen. Maar normaal duurt het wethouderschap vier jaar, totdat er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Bij de gemeente Buren bestaat het college van B&W uit de burgemeester en vier wethouders.

De rol van de burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Tegelijkertijd is hij voorzitter van de gemeenteraad en ambassadeur van de gemeente.

De gemeenteraad besluit over voorstellen en plannen. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor uitvoering van de raadsbesluiten.

De burgemeester is ook hoofd van de politie en ziet toe op openbare orde en veiligheid. De burgemeester is ook crisimanager. Bij branden, grote rampen of ongevallen heeft hij officieel het opperbevel en mag dan noodbevelen geven.

Worden er koninklijke onderscheidingen uitgedeeld dan speelt wederom de burgemeester daarbij een centrale rol.

Een gevarieerd ambt dus, dat burgemeesterschap, met vele rollen en bevoegdheden.

Een burgemeester wordt benoemd door de kroon, de regering. De gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. De burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Daarna volgt normaalgesproken een herbenoeming voor weer ze jaar.