Spring naar content

Wethouder E.M. de Bas

Naam:E.M. (Martine) de Bas
Functie:Wethouder, 4e locoburgemeester
E-mailadres:mbas@buren.nl
Politieke partij:Gemeentebelangen
Kernen:Beusichem, Zoelmond, Ravenswaaij en Buurmalsen
Strategische opgave:Wonen en duurzaamheid
Portefeuille:Duurzaamheid; Wonen; Woningbouw, huisvesting (inclusief taakstelling statushouders) en buitenlandse arbeidskrachten; Inburgering; Vrijwilliger(werk); Sport en bewegen; Werk en inkomen; arbeidsparticipatie
Gemeenschappelijke regeling:Lid AB Werkzaak

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfunctieWerkgever / organisatieBezoldigd
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Rivierenland nee
Lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid Regio Rivierenland nee
Lid raad van toezicht Bibliotheek AanZet nee
Niet-ambtsgebonden nevenfunctieWerkgever / organisatieBezoldigd