Spring naar content

Programmabegroting

Waar geeft gemeente Buren haar geld aan uit? En wat wil ze daarmee bereiken? Dat zijn de belangrijkste vragen waar deze begroting antwoord op moet geven.