Spring naar content

Gemeentelijke financiën

 • Programmabegroting

  Waar geeft gemeente Buren haar geld aan uit? En wat wil ze daarmee bereiken? Dat zijn de belangrijkste vragen waar deze begroting antwoord op moet geven. 

 • Jaarstukken

  De jaarstukken (jaarverslag en de jaarrekening) gaan over de afsluiting van een jaar. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

 • Bestuursrapportages

  Het college van burgemeester en wethouders legt twee keer per jaar verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven.

 • Kadernota

  In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is én hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten.

 • Facturen en e-facturen

  Hoe stuurt u een factuur naar de gemeente Buren?