Spring naar content

Praat met de raad

Iedere vier jaar kiest u als inwoner van de gemeente Buren de leden van de gemeenteraad. Wilt u in contact komen met de gemeenteraad of met een raadslid? Hieronder leest u op welke manieren dat kan.

Heeft een vraag over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en helpt u graag verder.

Uw brief aan de gemeenteraad kunt u op twee manieren versturen:

 1. E-mailen naar griffie@buren.nl.
 2. Per post versturen naar:

Gemeenteraad Buren
Postbus 23
4020 BA Maurik

Wat gebeurt er met uw brief?

Alle aan de gemeenteraad gerichte brieven plaatst de griffie in een overzichtslijst. Dit wordt de ‘Lijst van ingekomen stukken’ genoemd. De gemeenteraad neemt kennis van deze lijst en stelt de lijst vast tijdens de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering. De gemeenteraad behandelt dus niet de inhoud van uw brief tijdens de raadsvergadering.

Indien raads- of burgerleden vragen hebben over uw brief zullen zij zich bij u melden via de door u aangeboden contactgegevens.

De gemeenteraad uitnodigen

Wilt u de gemeenteraad uitnodigen? Neem dan contact op met de griffie. De griffiemedewerkers denken graag met u mee en kunnen de uitnodiging onder raadsleden verspreiden.

U kunt tijdens beeldvormende bijeenkomsten, oordeelsvormende vergaderingen en besluitvormende vergaderingen inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. U krijgt 5 minuten de tijd om in te spreken.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Meld u dan voor 12.00 uur ’s middags voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@buren.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Check ook nog even de volgende zaken:

 • Heeft u eerder ingesproken over hetzelfde onderwerp? Dan kunt u niet meer inspreken, tenzij het raadsvoorstel afwijkt van het eerste voorstel. Check dit voor de zekerheid even bij de griffie.
 • Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dit kan uitsluitend tijdens oordeelsvormende vergaderingen. U dient dit minimaal 48 uur voor aanvang van de oordeelsvormende vergadering te melden bij de griffie.
 • Alle raadsvergaderingen worden live uitgezonden.

Raadsleden vertegenwoordigen alle inwoners van de gemeente Buren. Ze luisteren graag naar uw opmerkingen, ideeën of zorgen.

Neem gerust eens contact op met een raadslid. Natuurlijk kunt u ook een raadsvergadering bezoeken. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

U kunt een burgerinitiatief indienen en daarmee een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Het gaat dan om een voorstel dat de raad zelf niet snel op de agenda zet of een voorstel dat al enige tijd niet aan de orde is geweest.

Voor het behandelen van een initiatief gelden de volgende regels:

 1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de gemeenteraad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester via griffie@buren.nl.
 2. Het verzoek bevat ten minste:
  • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;
  • de motivering van het burgerinitiatiefvoorstel;
  • de achternaam, de voornaam, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger en;
  • een lijst met voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van minimaal 50 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Voor meer informatie en advies kunt u bij de griffie terecht.

Links

Laatste nieuws

Raadspraat CDA

Raadspraat PCG

Raadspraat VVD