Spring naar content

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Buren en vertegenwoordigt alle inwoners. De raad vindt het belangrijk om u te betrekken bij dat wat er speelt in uw woonplaats. Op deze website kunt u daarom alle raadsvergaderingen live volgen. Ook vindt u het laatste raadsnieuws en leest u hoe u in contact kunt komen met raadsleden.

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Buren en neemt de belangrijkste beslissingen. Het dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid laat de gemeenteraad over aan het college van burgemeester en wethouders. De raad controleert of het college zijn werk goed doet. De gemeenteraad van Buren bestaat uit 21 raadsleden, verdeeld over 7 politieke partijen.

Wie zit er in de gemeenteraad?