Spring naar content

Kerngericht werken

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern.

 • Kernregisseurs

  Wilt u weten wie onze kernregisseurs zijn en wat ze doen? Maak hier kennis met hen.

 • Samen aan de slag! Leefbaarheidsbudget

  Heeft u een idee of initiatief die de leefbaarheid in uw straat, buurt of kern vergroot? Lees hier meer.

 • Bijdrage buurtbijeenkomsten

  De gemeente Buren vindt goede contacten tussen inwoners belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente kleinschalige initiatieven van inwoners.

 • Onderzoek, visie en uitvoeringsplan

  Wilt u meer weten over het onderzoek, de visie en het uitvoeringsplan kerngericht werken? Lees hier meer.

Introductie kerngericht werken