Spring naar content

Kerngericht werken

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern.

 • Buren Bruist

  Buren Bruist is een evenement voor inwoners. We verdelen € 20.000 onder inwoners met goede ideeën om hun buurt en omgeving nog mooier, leuker en leefbaarder te maken. Een mooie kans om dat ene idee uit te werken.

 • Kernverbinders

  Wilt u weten wie onze kernregisseurs zijn en wat ze doen? Maak hier kennis met hen.

 • Aanvraag budget leefbaarheid

  Heeft u een idee om uw buurt mooier, leuker en leefbaarder te maken? Lees hier meer over subsidiemogelijkheden.

 • Bijdrage buurtbijeenkomsten

  De gemeente Buren vindt goede contacten tussen inwoners belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente kleinschalige initiatieven van inwoners.