Spring naar content

Bijdrage buurtbijeenkomsten

Waarom zijn buurt- en straatcontactbijeenkomsten belangrijk?

Als bewoners in een straat, buurt of dorp goed contact met elkaar hebben, kan je veel met elkaar oplossen en organiseren. Maar daarvoor moet je elkaar wel kennen. En je moet een aanleiding of gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. De gemeente Buren vindt goede contacten tussen inwoners belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente kleinschalige initiatieven van inwoners. Het kan gaan om meedoen aan de Nationale Burendag, een straatspeeldag, buurtbarbecue, buurtsporttoernooi of spellendag. Daarvoor kunt u een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 100,- per evenement aanvragen. Hoe dat gaat leest u hieronder.

Meer informatie

Aanvragen doet u minstens twee weken voordat de activiteit plaats vind via onderstaand formulier.

In de aanvraag geeft u aan waarom uw activiteit aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de activiteit draagt bij aan een gezelliger, veiliger of schonere omgeving en versterkt het onderlinge contact;
 • de gemeentelijke bijdrage is voor de organisatie van activiteiten en ontmoeting: kosten voor geluidsinstallatie, versiering, spelmateriaal, prijsjes, enzovoort. De gemeentelijke bijdrage is niet voor etenswaren, drank, servies, een barbecue, enzovoort;
 • uw activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, blokken of buurt. In dat gebied worden geen bewoners uitgesloten. U geeft dat aan in de aanvraag. We steunen geen besloten of onderlinge feestjes van een klein groepje bewoners;
 • in hetzelfde doelgebied komt dezelfde activiteit of doelgroep één keer per jaar in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage.
 • De gemeentelijke bijdrage is aanvullend op de bijdrage van de organisatie of de deelnemers. De gemeentelijke bijdrage is de helft van de totale kosten. De maximale gemeentelijke bijdrage is € 100,- per activiteit.
 • U schiet die € 100,- zelf voor.
 • U declareert de € 100,- bij de gemeente. Dit doet u binnen drie weken nadat uw activiteit plaatsvond. Dat kan via onderstaand formulier. Tegelijk stuurt u een eenvoudig verslag dat de activiteit inderdaad heeft plaatsgevonden, en hoeveel mensen meededen. Daarin maakt u ook aannemelijk wat de kosten waren. Het verslag kan kort zijn, bijvoorbeeld met wat foto’s.
 • Bij de declaratie geeft u ook uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Het gemeente stuurt u een beschikking en maakt het bedrag over. Zo nodig vraagt de gemeente om meer informatie.
 • Voor gemeentelijke hulp of instemming (wegafzetting, een eventuele benodigde vergunning) neemt u contact op met de evenementencoördinator van de gemeente (domein bedrijfsvoering) (tel. 14 0344) of raadpleegt u de pagina ‘evenement organiseren’ op onze website. Doe dit op tijd, zodat u teleurstelling voorkomt.
 • Voor sommige buurt- of vrijwilligersactiviteiten kunt u eenvoudig ook andere financiële bijdragen krijgen. Voorbeelden zijn www.nldoet.nl, Een Kern waar Pit in Zit van de KNHM, of de nationale Burendag in september. Informatie daarover vindt u via internet of bij het vrijwilligerssteunpunt van Welzijn Rivierstroom (www.welzijnrivierstroom.nl).
 • De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deelnemers of organisatoren. Als u dat nodig vindt kunt u een zogenaamde evenementenverzekering afsluiten. Bij sommige activiteiten kan het nuttig zijn om naar deelnemers uw aansprakelijkheid als organisator uit te sluiten.
 • Het is belangrijk om tevoren uw maatregelen te nemen voor (brand)veiligheid, verkeersafwikkeling en andere aspecten. Denk ook aan informatie aan uw deelnemers en eventuele andere belanghebbenden.

Als u een aanvraag wilt doen, of als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de gemeente Buren: