Evenement organiseren

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, kermis, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

Meer informatie

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • maximaal aantal personen
 • vastgestelde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 6 weken van tevoren.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
 • wijze van stroomvoorziening van het evenement
 • of u zwak-alcoholhoudende¬†dranken schenkt
 • tekening van het terrein of de route
 • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

We delen evenementen in volgens de risicoclassificatie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Evenementen met een laag risico krijgen een A-classificatie, evenementen met een hoger risico krijgen een B- of C-classificatie. In welke categorie een evenement terechtkomt, is op voorhand niet goed aan te geven. Het hangt af van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het soort evenement, het soort bezoekers, de toegangswegen, het gebruik van alcohol en het al dan niet plaatsen van een tent.

Het aanvraagformulier geeft de mogelijkheid om een vergunning voor meerdere jaren aan te vragen. Vanaf 2018 kan alleen voor een evenement met een A-classificatie nog een meerjarige vergunning worden aangevraagd. Voor een evenement met een B-classificatie moet ieder jaar (of voor ieder evenement) een afzonderlijke vergunning worden aangevraagd.