Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2020, 16:34

In Raadspraat schrijven raads- en burgerleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: raadslid Hans Lammers van Gemeentebelangen Buren.

Doe-democratie: samen doen, denken en beslissen

Op 23 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het overdragen van dorpshuis ’t Klokhuis aan een beheerstichting. Gemeentebelangen Buren zal voor dit plan stemmen. Het geld dat oorspronkelijk bestemd was voor sloop wordt dan gebruikt om ’t Klokhuis te renoveren. Het verenigingsleven in Maurik krijgt weer toekomst. Dit besluit past bij de kerngerichte aanpak die Gemeentebelangen voorstaat. Inwoners moeten toekomst kunnen geven aan hun eigen kern. Lokale democratie vindt plaats in de haarvaten van onze gemeente, in de kernen en door onze inwoners.

Burgerbegroting

Een burgerbegroting voert lokale democratie nog een stap verder. Bij de burgerbegroting gaat het erom dat budgetten, die al in een kern geïnvesteerd zouden worden, vrijkomen voor de inwoners van die kern, zodat zij het kunnen herverdelen. Zij bepalen naar welke zaken het geld gaat. En hoe de uitvoering vorm kan krijgen. Daarvoor heb je wel ideeën en een plan nodig. Als inwoners moet je weten wat je wilt en daarna moet je met elkaar in gesprek over welke budgetten waar heen gaan.

Stille democratie

In iedere kern in de gemeente Buren proef ik de aanwezigheid van verbondenheid van mensen met de nabije lokale democratie. Ik geniet steeds weer van de rijkdom van de lokale verschillen en van de energie voor bepaalde thema’s. Zeker als dat cultureel of historisch is te verklaren. Ik benoem het als stille democratie, net zoals stille diplomatie (we praten er niet over, zo doen we het gewoon in Buren). Het gaat hierbij dus niet om de ego’s van bestuurders, niet om het succes van landelijke programma’s, maar om de betrokkenheid en verbondenheid van mensen.

Hoe groot of klein je eigen kern is, lokale democratie is en blijft mensenwerk. Ik ben ervan overtuigd dat hier hetzelfde geldt als met het groeien van gras. Je kunt er wel aan trekken, maar het groeit er niet harder van. Ik geloof in het koesteren en het voeden van die stille democratie. Daarom is de verbinding van raadsleden met inwoners cruciaal. Dit moeten we in de kernen doen, niet in de raadszaal.

Hans Lammers, Gemeentebelangen Buren
E-mailadres hans@gemeentebelangen-buren.nl
Telefoonnummer 06-15006947