Openbare informatiebijeenkomst 20 november

12 november 2018

Tijdens deze bijeenkomst worden de raadsleden geïnformeerd over de werkzaamheden van de GGD, inclusief Veilig Thuis. Er vindt tevens een kennismaking plaats met meerdere medewerkers van de verschillende disciplines binnen…

Vrijwilligersprijzen, wie draagt u voor?

12 november 2018

Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt burgemeester Jan de Boer de vrijwilligersprijzen uit: voor de Vrijwilliger van het Jaar, de Kanjer van Buren en de Buurzaamheidsprijs. Als dank en waardering…

Begroting in één oogopslag

9 november 2018

Dinsdag 6 november stelde de gemeenteraad de begroting 2019 vast. Dit is een overzichtelijke samenvatting van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Buren.

Samen sterk voor meer kwaliteit peuteropvang

9 november 2018

Wethouder Daan Russchen en vertegenwoordigers van de kinderopvangorganisaties SKLM, Kinderdagverblijf Buitenpret, Kinderopvang Rivierenland, Peuterspeelzaal Heisa Hop en Peuterspeelzaal de Blokkendoos hebben dinsdag 6 november afgesproken dat ze zich samen sterk gaan maken voor meer kwaliteit van de peuteropvang.

Vuurwerkshow Zoelen

5 november 2018

De provincie heeft toestemming aan Xena Vuurwerk B.V. gegeven om op dinsdagavond 13 november een vuurwerkshow te geven aan de Strandweg te Zoelen. De opbouw begint op 13 november om…

Bewoners welkom op infoavond Levend Landschap Maurik

5 november 2018

Het opruimen van zwerfafval, een Klompenpad vanuit Maurik, de aanleg van patrijzenhagen en kruidenrijke akkerranden voor meer akkervogels, vlinders, bijen en andere insecten. Een greep uit de ideeën van bewoners voor een mooier landschappelijk Maurik. Heeft u ook ideeën om het landschap rond Maurik aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door het vastleggen van verhalen of de aanleg van hoogstamboomgaarden rond Maurik?

Gratis sporten voor 4-12 jaar

5 november 2018

In november en december organiseert Healthclub Juliën – in opdracht van de gemeente samen met sportverenigingen – sport- en beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd.

Entree met allure voor Buren

5 november 2018

Een entree die recht doet aan de historische binnenstad en het naastgelegen kasteelterrein van Buren. Dat is het doel van de herinrichting van de Onderdreef en de entree van het voormalige kasteelterrein (het plantsoen) in Buren.