Spring naar content

Nieuws

RSS

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en zijn in elk geval voor de komende vier weken van kracht.

Vacature: Projectleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gemeente Nijmegen zoekt  een projectleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het gaat om regionale inzet. Reageren kan tot en met 8 november 2020 en alleen via deze reactielink, dus  niet via Buren. https://nijmegen.easycruit.com/intranet/intranet/vacancy/application/send/2586213/162311?iso=nl

Nieuws van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 november vanaf 19.30 uur. De vergadering begint met gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Om het aantal personen tot een minimum te beperken zal de vergadering zonder publiek…

De Dag van de Mantelzorg Buren 2020 (rectificatie)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de verschillende dag- en weekbladen is in overleg met de gemeente Buren besloten om de activiteiten voor de Dag van de Mantelzorg, namelijk de High Tea en de stamppot maaltijd, te annuleren. Uw veiligheid en gezondheid staan voorop en…

Bladkorven

Woont u ook zo graag in een groene omgeving met veel bomen in uw buurt? Dit jaar vallen de bladeren eerder van de bomen vanwege de warme en droge zomer. Het gevallen blad kan uw tuin in waaien of overlast veroorzaken, zoals gladheid en verstopte…

Modder op de weg? Pas op!

In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei, die van landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen. We willen onveilige situaties op de weg voorkomen, daarom verzoeken we ondernemers om de weg schoon en veilig te houden. Tijdens…

Vacature Communicatieadviseur voor de gemeenteraad (18 uur p/w)

Werken bij de gemeente Buren De gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en daar zijn we trots op! Uiteraard staan we ook bekend om het historische stadje Buren,…

Resultaten Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

Wij werken aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Het huidige GVVP komt uit 2005 en is daarom aan vernieuwing toe. We vinden het belangrijk wat u als inwoner van de gemeente vindt van het verkeer en vervoer. Daarom is inspraak van inwoners een…

Vacature Kernambtenaar (36 uur p/w)

Werken bij de gemeente Buren De gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en daarop zijn we trots! Uiteraard staan we ook bekend om het historische stadje Buren, dat…

We gaan Kerngericht Werken

Eind september werd de visie op Kerngericht Werken goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit is een visie waarin we verwoorden hoe we in de toekomst willen samenwerken met onze inwoners. Terwijl we oog houden voor de onderlinge verschillen van onze kernen. Gemeente Buren wil dat inwoners…