Windpark Avri in gemeente Geldermalsen

12 februari 2018

Ontheffing Wet natuurbescherming en watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot donderdag 29 maart 2018. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark…

Schade aan bermen

12 februari 2018

Als gevolg van de vele regen zijn de bermen verzadigd met water. Vooral op plaatsen waar het water niet in een sloot of greppel kan stromen, vormen zich regenplassen. Deze…

Pittige jaren

12 februari 2018

Jengelen, niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar als uw 3-jarige dochtertje niet ophoudt met krijsen omdat ze geen tv meer mag kijken, wat is dan verstandig…

Vacature: Word jij Energiecoach?

12 februari 2018

Met het verlagen van de maandelijkse energierekening bespaar je milieu en geld. Dat kan op heel veel manieren: van het plaatsen van tochtstrips tot het isoleren van je huis en…

Stemmentellers gezocht

12 februari 2018

Woensdag 21 maart zijn er verkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen én een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanaf 21.00 uur moeten de uitgebrachte stemmen handmatig geteld worden op de verschillende stembureaus. Voor dit karwei zijn wij op zoek naar een aantal aanpakkers.

Nummering kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

9 februari 2018

Op 5 februari 2018 zijn de kandidatenlijsten ingediend voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Het centraal stembureau heeft in de openbare zitting van 9 februari 2018 de volgende nummers toegekend:

Gemeente en BV Buren sluiten convenant

9 februari 2018

Gemeente Buren en stichting Burgers voor Buren (BV Buren) hebben een convenant afgesloten. In het convenant maken we samenwerkingsafspraken. Wethouder Annie Benschop: “We werken al enige tijd constructief samen met…