Burgemeester bezoekt diamanten huwelijkspaar in Ingen

22 januari 2020, 14:11
Namens het gemeentebestuur bracht burgemeester J.A. de Boer op dinsdag 21 januari een felicitatiebezoek aan het echtpaar de heer J. Peters en mevrouw A.G. Peters-de Jongh in Ingen. Het echtpaar…

Gemeenteraad Buren benoemt nieuwe wethouders

21 januari 2020, 22:05
Dinsdag 21 januari heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren met grote meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht werd tijdens een extra raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook stemde de gemeenteraad in met de benoeming van vier nieuwe wethouders: de heren K.A. (Karl) Maier, P.A.J.M. (André) van den Hurk, J.P. (Pieter) Neven en H.N.G. (Niko) Wiendels.

De raad vergadert, 28 januari 2020

21 januari 2020, 13:06
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 januari vanaf 19.30 uur. De vergadering begint met informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens…

Incontinentiemateriaal voorlopig niet apart ingezameld

21 januari 2020, 12:58
Elke gemeente in de regio gaat anders om met de inzameling van incontinentiemateriaal en dat kan voor inwoners verwarrend zijn. Elke gemeente bepaalt zelf of ze incontinentiemateriaal inzamelen, hoe ze…

Essentaksterfte

21 januari 2020, 12:50
De gemeente werkt aan een kwaliteitsverbetering van het bomenbestand in het buitengebied. Veel essen in de gemeente zijn aangetast door de essentaksterfte. Als gevolg hiervan heeft de gemeente een vervangingsplan…

Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA bereiken coalitieakkoord

21 januari 2020, 12:13
De afgelopen maanden onderhandelden Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA over een nieuw coalitieakkoord en de benoeming van nieuwe wethouders. Dit was nodig na de breuk van de eerdere coalitie en het opstappen van twee wethouders afgelopen najaar. Inmiddels hebben de drie coalitiepartijen een akkoord bereikt.

Informatieavond - Zonnedak Hennisdijk Buren

21 januari 2020, 12:02
Energiecoöperatie eCoBuren is nu een jaar actief. Het eerste jaar heeft de focus gelegen op informatie verstrekken, leden werving en met name op energie besparen. Wat u niet gebruikt hoeft…

In gesprek met de commandant

20 januari 2020, 09:42
Dinsdag 14 januari gingen een aantal raadsleden, inwoners en burgemeester De Boer in gesprek met de commandant van het Defensie Helikopter Commando en zijn communicatieadviseur. In een prettig en open…

Gratis sporten voor 4 - 12 jaar, januari t/m maart

15 januari 2020, 11:26
Healthclub Juliën organiseert – in opdracht van de gemeente samen met sportverenigingen – sport- en beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd. Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud en…