Buurten over Ingen

10 juli 2019, 14:05
We vinden het als gemeente Buren belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken. Daarom komen medewerkers van de gemeente naar Ingen toe om samen met u te praten over de toekomst van Ingen. U bepaalt wat er op de agenda komt! Zowel voor de korte als lange termijn. U kunt denken aan de toekomst van uw dorp, wegen, het groen, maar ook de sociale aspecten.

Bereikbaarheid Avri aan de start van het nieuwe inzamelbeleid

10 juli 2019, 14:01
Op 1 juli startte Avri met het nieuwe inzamelbeleid. In de aanloop naar het omgekeerd inzamelen ontvangt Avri momenteel veel vragen. Avri regelde extra inzet voor hun Klant Contact Centrum, desondanks lopen de wachttijden flink op. Door de drukte zijn ze momenteel ook via e-mail slechter bereikbaar.

Succesvolle renovatie voetbalveld door BVV

10 juli 2019, 13:49
De renovatie van het tweede voetbalveld van SV Buren is onlangs afgerond. Voor het eerst heeft de gemeente de voorbereiding, aanbesteding, directie en uitvoering van de renovatie losgelaten en in handen gegeven van de BVV (in oprichting).

Ieder kind een koffer vol kansen. Ook bij SKLM!

4 juli 2019, 14:26
Donderdag 4 juli reikten wethouder Daan Russchen en Barbara van Brakel, directeur SKLM op de Brede School in Maurik, drie gevulde koffers uit aan de kinderen van de opvanggroepen van…

Nieuwe manier van afval inzamelen gestart in gemeente Buren

3 juli 2019, 16:59
De meeste inwoners in Rivierenland brengen vanaf 1 juli hun restafval naar ondergrondse containers. Daarmee willen de acht Avri-gemeenten de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen verhogen en het aantal kilo’s restafval verminderen, ook in de gemeente Buren. Een kleine 30 gemeenten in Nederland gingen Avri voor met positieve resultaten.

Buurten over Ingen

2 juli 2019, 11:50
We vinden het als gemeente Buren belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken. Daarom komen medewerkers van de gemeente naar Ingen toe om samen met u te praten over de…

Geen telefoon tijdens het fietsen!

2 juli 2019, 11:46
Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden steeg in 2018 naar 678. Het aantal ernstig verkeersgewonden vertoont al jaren een stijgende trend en bedraagt ruim 21.000 slachtoffers…

Landelijke storing 112

2 juli 2019, 11:32
Door een landelijke storing waren de alarmnummers 112 en 0900 8844 maandag 24 juni enkele uren onbereikbaar.

De raad vergadert 9 juli 2019

2 juli 2019, 11:27
De gemeenteraad vergadert op 9 juli vanaf 15.00 uur. Normaal gesproken beginnen de raadsvergaderingen in de avond. Omdat de bespreking van de financiële stukken altijd veel tijd vraagt, begint deze vergadering in de middag. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten kort toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Avri: Langere wachttijden door drukte

1 juli 2019, 13:31
De afgelopen week is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het restafval gratis weg te brengen naar de ondergrondse containers. Hierdoor zit een aantal containers vol en kunnen…