Buren Magazine

27 november 2018, 16:52
In de laatste uitgave van Buren Magazine van dit jaar leest u onder meer interviews met Home-Startvrijwilliger Marianne van Dissel, Ondernemer van het Jaar 2018 Matthijs de Haan en initiatiefnemers…

Herinrichting Onderdreef Buren: denkt u mee?

27 november 2018, 16:52
Het ontwerp voor de herinrichting van de Onderdreef kan worden afgemaakt. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld waarmee de Onderdreef kan worden ingericht met een allure die bij het oude…

De raad vergadert 4 december 2018

27 november 2018, 16:39
Dinsdag 4 december zijn er informatiebijeenkomsten en houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Een aantal punten lichten we kort toe. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar…

Nieuwe ontmoetingsplek Erichem

20 november 2018, 08:54
In Erichem doen vrijwilligers verschillende activiteiten om het dorp leefbaar en knus te houden. Zo doet het kerkbestuur van Erichem en Asch het tuinonderhoud rond de kerk en de begraafplaats,…

Scheiden van elektrische apparaten

20 november 2018, 08:51
In Nederland danken wij jaarlijks zo’n 100 miljoen apparaten af. Ongeveer de helft daarvan leveren we gescheiden in. De andere helft gaat de verbrandingsoven in. In de Avri-gemeenten is vorig…

Meld u aan voor de Avri-nieuwsbrief

15 november 2018, 09:36
We willen een duurzame leefomgeving, voor huidige en toekomstige generaties. Samen met u willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afval wordt gescheiden. Zo kunnen we de grondstoffen hergebruiken én…

Begroting in één oogopslag

9 november 2018, 11:57
Dinsdag 6 november stelde de gemeenteraad de begroting 2019 vast. Dit is een overzichtelijke samenvatting van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Buren.

Samen sterk voor meer kwaliteit peuteropvang

9 november 2018, 08:51
Wethouder Daan Russchen en vertegenwoordigers van de kinderopvangorganisaties SKLM, Kinderdagverblijf Buitenpret, Kinderopvang Rivierenland, Peuterspeelzaal Heisa Hop en Peuterspeelzaal de Blokkendoos hebben dinsdag 6 november afgesproken dat ze zich samen sterk gaan maken voor meer kwaliteit van de peuteropvang.

Vuurwerkshow Zoelen

5 november 2018, 15:06
De provincie heeft toestemming aan Xena Vuurwerk B.V. gegeven om op dinsdagavond 13 november een vuurwerkshow te geven aan de Strandweg te Zoelen. De opbouw begint op 13 november om…
use App\OpenPub\Paginator; use Fusion\Support\Request;