Bedankt!

26 maart 2019, 14:05
Het college van burgemeester en wethouders bedankt alle stembureauleden voor hun inzet tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland. Dankzij hen zijn de verkiezingen weer goed verlopen.…

Dat verdient een lintje!

26 maart 2019, 13:54
Kent u iemand die zich al minimaal 15 jaar belangeloos inzet voor de (Burense) samenleving? Het gaat dan niet alleen om bestuursfuncties, maar ook om bijvoorbeeld iemand die een vereniging jarenlang draaiende houdt. Of om iemand die zich langdurig en intensief inzet voor de medemens

De raad vergadert, 2 april 2019

26 maart 2019, 13:43
Dinsdag 2 april houdt de gemeenteraad twee voorbesprekingen. Het doel van de voorbesprekingen is beeldvorming en meningsvorming. De bijeenkomsten beginnen met een vragenkwartier. Een aantal punten wordt hieronder kort toegelicht. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik.

Goed idee voor uw straat, buurt of kern?

25 maart 2019, 14:40
Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als inwoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Als u samen met anderen een goed idee heeft om de leefbaarheid in uw straat, buurt of kern te verbeteren, kunt u daar geld van de gemeente voor krijgen.

Processen-verbaal verkiezingen gemeente Buren

21 maart 2019, 14:12
Stembureau Provinciale Staten Waterschap Rivierenland 1. Oranjehof Buren PDF PDF 2. Dorpshuis Erichem PDF PDF 3. ’t Ecksternest, Eck en Wiel PDF PDF 4. De Hoekenburg, Rijswijk PDF PDF 5.…

Compostactie 2019

19 maart 2019, 11:46
De gemeente doet in 2019 ook weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent dat ieder huishouden in de gemeente Buren gratis compost kan ophalen. Voor ieder huishouden zijn maximaal…

Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlander

19 maart 2019, 09:33
Mevrouw Davidson is vandaag Nederlander geworden. Burgemeester Jan de Boer verwelkomde haar vandaag en overhandigde het koninklijk besluit. Gefeliciteerd!

Bezorging Stad Buren

19 maart 2019, 09:08
BDU Uitgevers heeft ons laten weten dat het momenteel erg lastig is om bezorgers te vinden voor de Stad Buren. Voor sommige wijken betekent dit, dat de krant op donderdag…

BasisBuren neemt intrek in gemeentehuis Maurik

19 maart 2019, 08:49
Per 1 mei verhuist het bestuurskantoor van de Stichting BasisBuren van de huidige locatie in Buren naar het gemeentehuis in Maurik. Zij zullen hun intrek nemen in een gedeelte van…