Spring naar content

Jaarverslag Wet Kinderopvang 2023

19 juni 2024, 11:32

Op 18 juni 2024 stelde het college van burgemeester en wethouders de jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vast. Dit is een verslag van alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in 2023 in het kader van de Wet Kinderopvang heeft gedaan.

Uit het verslag blijkt dat alle aanvragen tijdig zijn afgehandeld, dat alle nieuwe locaties voor kinderopvang in 2023 zijn geïnspecteerd en dat aan alle tekortkomingen opvolging is gegeven.

De wettelijke norm voor het aantal uit te voeren jaarlijkse inspecties van de bestaande locaties is ook gehaald.

U kunt het jaarverslag hier downloaden.