Spring naar content

Nieuws

RSS

Compensatie energiekosten laagste inkomens

Vrijdag 10 december 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt dat er een compensatie komt voor de energiekosten. Dat betekent dat huishoudens met een laag inkomen (waarschijnlijk) eenmalig een extra bedrag krijgen voor het betalen van de energierekening. Het is nog niet bekend hoe dit wordt geregeld.  De…

Samen sterk voor Oekraïne

We hebben allemaal de hartverscheurende beelden gezien van mensen op de vlucht vanuit Oekraïne. Ook ik ben geschokt over de strijd die woedt aan de randen van Europa. Ik voel me machteloos naar de inwoners van Oekraïne. Dat gevoel hebben veel van onze inwoners ook.

Informatieavond zienswijzen omgevingsvisie

Op 24 februari 2022 organiseren wij een informatieavond. Deze avond gaat over de zienswijzen die zijn ingediend na het openbaar maken van de ontwerp-omgevingsvisie. Tijdens deze avond vertellen we u: welke zienswijzen (op hoofdlijnen) zijn ingediend; wat we met de zienswijzen doen en; hoe deze…

Koninklijke onderscheiding voor Peter Coomans

Koning Willem-Alexander heeft Peter Coomans benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. De Kapitein der Koninklijke Marechaussee buiten dienst kreeg de Koninklijke onderscheiding op donderdag 17 maart tijdens de jaarlijkse Vriendendag in de gemeente Buren uitgereikt door burgemeester Meijers. Normaliter krijgt een inwoner…

CDA en Gemeentebelangen zetel erbij

De voorlopige verkiezingsuitslag in Buren is bekend. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag kwamen 11.550 inwoners stemmen op 17 verschillende stembureaus. Wat hebben deze stemdagen opgeleverd? Gemeentebelangen is de grootste winnaar met een totaal aantal stemmen van 4254. Het minst aantal stemmen ging naar Beter Buren.…

Gemeenten en Bibliotheek slaan opnieuw handen ineen

Wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel ondertekenden afgelopen week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland. Voor de jaren 2023 tot en met 2026. De bibliotheek verandert. Van alleen uitlenen van boeken is al…

Wielerfan? Meld u aan als vrijwilligers voor de Vuelta!

Van 19 tot en met 21 augustus komt de Vuelta, één van de drie grootste wielerrondes van de wereld, naar Nederland onder de naam La Vuelta Holanda! Tijdens de tweede etappe op zaterdag 20 augustus doorkruist de wielerkaravaan de gemeente Buren. Met een etappe dwars…

Gemeenteraad stelt vragen over bodemverontreiniging

De gemeenteraad Buren stelde vragen over de mogelijke bodemverontreiniging op zes locaties in de gemeente Buren. Het gaat om de volgende zes locaties van particuliere grondeigenaren: Het Anker I in Maurik, Het Anker II in Maurik, De Roodvoet in Rijswijk, De Loswal in Maurik, Eiland…

Uitnodiging gebiedsbijeenkomsten visie recreatie en toerisme

Na het vaststellen van het economische beleid, zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een visie op recreatie en toerisme. Een onderdeel van deze visie is de invulling van de gebiedsgerichte randvoorwaarden en aanpak per locatie. Het betrekken van de praktijk en…

Gemeente Buren nog wel aantrekkelijk voor jeugd?

Hoe aantrekkelijk is de gemeente Buren voor de jeugd? Steden groeien, dorpen krimpen. Jongeren zijn de toekomst, terwijl ouderen beslissen over belangrijke zaken in hun omgeving. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, organiseert Jongerenraad Buren een verkiezingsdebat. Met dit verkiezingsdebat wordt in beeld gebracht wat bestaande en nieuwe partijen willen bereiken voor de jongeren in de gemeente.