De raad vergadert 30 oktober 2018

23 oktober 2018, 08:24
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 oktober vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van b en w, gevolgd door het vragenkwartiertje. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. In deze bijdrage wordt een aantal bespreekpunten kort toegelicht.

Leerpunt: bedankt!

23 oktober 2018, 08:24
Emmie van Neerbos, deelnemer van het Leerpunt in Buren, schreef onderstaand berichtje: Hallo, lieve mensen. In april ben ik naar het leerpunt in de Oranjehof gegaan en heb onder leiding…
use App\OpenPub\Paginator; use Fusion\Support\Request;