Onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’

21 mei 2019, 10:54
We zijn benieuwd naar uw mening! De gemeente Buren doet mee aan het terugkerende, landelijk onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. Dit onderzoek laat zien hoe wij als gemeente presteren in vergelijking…

Bedrijfsbezoek familie De Bruijn

17 mei 2019, 08:55
Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan het melkveebedrijf ‘Rimmegen’ van familie De Bruijn, Parkstraat 28a in Maurik. Hans en Reini de Bruijn hebben een enthousiaste rondleiding gegeven over het bedrijf.

Minder restafval in Rivierenland

16 mei 2019, 09:29
In Rivierenland zijn wij al goed op weg naar 75 kilo restafval per persoon per jaar. We verbranden steeds minder herbruikbaar afval en sparen zo het milieu. Wil je ook…

Werkzaamheden Liander in Ingen

16 mei 2019, 09:07
Binnenkort start Liander met werkzaamheden aan het energienet in een gedeelte van de Rijnstraat in Ingen. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd. Liander is in onze regio eigenaar en beheerder…

Integrale veiligheidscontrole

13 mei 2019, 14:42
Donderdag 9 mei 2019 voerde gemeente Buren samen met de politie, de sociale recherche regio Rivierenland, Belastingdienst en de Omgevingsdienst Rivierenland een integrale veiligheidscontrole uit.

Op bezoek bij K3

13 mei 2019, 09:50
Vorige week woensdag ging de raad op werkbezoek bij K3Delta. Dit bedrijf houdt zich bezig met het winnen en verwerken van zand en grind. Op de locaties waar ze dat…

Werkzaamheden glasvezel

9 mei 2019, 17:51
Selecta Infratechniek gaat in opdracht van KPN/Digitale Stad het glasvezelnetwerk aanleggen in het buitengebied en zeven kleine kernen van onze gemeente. Dit voeren zij uit in zeven fases.

Stemmen bij volmacht / kiezerspas

6 mei 2019, 16:10
Donderdag 23 mei zijn er verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europese Parlement. Hieronder treft u meer informatie aan over de mogelijkheden.

Herbenoeming burgemeester De Boer

6 mei 2019, 12:59
Maandag 6 mei is burgemeester J.A. (Jan) de Boer opnieuw beëdigd voor een periode van zes jaar. Dit is gebeurd door de Commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Berends, in het provinciehuis in Arnhem.