Stroomstoring verholpen

14 augustus 2019, 10:08
Vanochtend was er een stroomstoring in een deel van Maurik, in Rijswijk en in Zoelen. Het betrof de postcodes 4011, 4021 en 4023. Het gemeentehuis werd tijdelijk voorzien van een noodaggregaat. Rond 11.40 uur was de storing verholpen.

Kerngericht werken: inloopmomenten Zoelen

13 augustus 2019, 09:55
We zijn bezig met het project ‘Kerngericht werken’. We willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. Elke kern is anders, daarom zijn we niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar willen we maatwerk leveren voor elke kern.

Wegwerkzaamheden Verbrughweg in Lienden

13 augustus 2019, 09:46
Op maandag 19 augustus starten we met wegwerkzaamheden aan de Verbrughweg in Lienden. De weg wordt voorzien van een nieuw trottoir en nieuwe verharding in de rijbaan. Ook de lantaarnpalen…

Dorpshuis Zoelen tot nader orde gesloten

30 juli 2019, 08:45
Dorpshuis ‘De Oude School’ in Zoelen is tot nader orde gesloten. De vereniging die het exploiteerde, heeft het dinsdag 23 juli overgedragen aan de gemeente. Dit naar aanleiding van het eerdere besluit van de Algemene ledenvergadering van de vereniging om de vereniging te ontbinden.

Doe mee en plant 100.000 bomen en struiken!

29 juli 2019, 16:17
De provincie Gelderland sprak de ambitie uit om vanaf 2050 energie-neutraal te zijn. Wij sloten ons aan bij het Gelders Energieakkoord. Eén van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken.