Spring naar content

Raadspraat VVD

9 maart 2020, 09:41

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Hans van Vierssen van de VVD.

Tering en nering, daar was iets mee

In de afgelopen 22 jaar hebben mijn vrouw en ik een gezin gesticht, grootgebracht en nu zien uitvliegen. Een periode die ik voor geen goud had willen missen. Ook een periode waarin je een hele hoop levenservaring opdoet. Je leert door vallen en opstaan hoe je financieel de eindjes aan elkaar knoopt.

Aan de keukentafel

Zoals bij zovelen is die periode in financiële voor- en ook wel eens in tegenspoed voorbij gegaan. “De tering naar de nering zetten jongen”, zei mijn vader vroeger altijd. En zo is het natuurlijk ook. Zo kom je door de wat zwaardere tijden heen en kun je genieten in de tijden van overvloed. Ik herinner me de gesprekken aan de keukentafel echt nog wel na weer een jaar op de nullijn en dus geen loonsverhoging. Waar kunnen we wat schrappen? Is dat tijdschrift nog wel nodig? Vakantie, zullen we dat volgend jaar maar weer doen? Ik denk dat iedereen die gesprekken wel heeft gehad.

Moeilijke tijden

De gemeente Buren heeft het de afgelopen jaren financieel niet breed. Het sociaal domein en met name de jeugdzorg hebben ook bij ons voor grote tekorten gezorgd. Is dit iemand aan te rekenen? Niet echt. Het feit dat de centrale overheid deze verantwoordelijkheden naar de gemeentes heeft overgeheveld zonder voldoende geld is in de crisisjaren niets anders geweest dan een bezuiniging.

De tering naar de nering

De manier waarop we een oplossing zoeken voor deze strop, die is wel degelijk aan te rekenen. Gaan we in moeilijke tijden moeilijke keuzes maken, gaan we bepaalde zaken anders of misschien met minder mensen of wellicht niet meer zelf doen? Gaan we dingen die extra geld kosten uitstellen? Gaan we, zoals de VVD dat zou willen, de tering naar de nering zetten?

De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA heeft daar niet voor gekozen. Ze hebben gekozen voor de makkelijke weg. Ze verhogen in twee jaar tijd de OZB (onroerende zaakbelasting) met 20%. De OZB is een belasting die alleen betaald wordt door eigenaren van onroerend goed. Voor een groot deel, zeg maar, de mensen met een eigen huis. Die betalen de rekening voor deze coalitie!

Meer informatie over raadslid Van Vierssen vindt u hier.