Spring naar content
Terug naar het overzicht

Raadspraat PCG

13 juli 2020, 14:47

In Raadspraat schrijven raads- en burgerleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Erik Zaaijer, fractievoorzitter van de PCG.

Boeren, burgers en buitenlui

Ongetwijfeld behoort u tot een of meerdere van deze categorieën. Het is een uitspraak die in vroegere jaren bij openbare aankondigingen werd gedaan. Desondanks is het nog steeds actueel. Niet alleen in onze mooie gemeente Buren, maar zeker ook landelijk.

Boeren horen in Buren

“Maar waarom dan actueel in onze gemeente?”, zult u vragen. Nou, kijk eens naar ons prachtige buitengebied. Een buitengebied dat de laatste jaren wel veranderd is, maar nog altijd agrarisch wordt benut door een vitale sector. En dat is al honderden jaren zo. Onze boeren, fruittelers en akkerbouwers beheren het met grote passie en kennis. Zij zetten Buren op de kaart door de enorme diversiteit, wat ontzettend veel mensen waarderen. Die komen in dat buitengebied recreëren. Maar zij zorgen er ook voor dat voedselvoorziening, leefbaarheid, economie, natuur en recreatie samen kunnen gaan. Kortom: boeren horen in Buren.

Trots

Dat dit niet vanzelf en zonder regels kan, daar is iedereen het over eens. Dat er veel verschillende meningen zijn over hoe het zou moeten is ook niet erg. Wat jammer is, is dat er door sommige partijen uit onze samenleving onjuiste informatie of beeldvorming wordt afgegeven. De PCG is trots op de boeren, fruittelers, akkerbouwers, laanboomtelers en andere ondernemers in het buitengebied.

Burgers en buitenlui

Hoe zit het dan met de burgers en buitenlui? We hebben vijftien prachtige unieke kernen in onze gemeente en daarnaast wonen en werken veel mensen in het buitengebied. Dat moet ook zo blijven. Boeren, burgers en buitenlui moeten samenleven en -werken. Dat vraagt om begrip en respect voor elkaars standpunten. Het vraagt ook om innovatie en veerkracht. En dat is nu net iets waar de eerder genoemde sectoren heel goed in zijn.

Omgevingswet

Daar komt bij dat we als gemeente duurzamer moeten omgaan met energie en water. Een extra uitdaging om met elkaar te kijken naar mogelijkheden. Met de komst van de omgevingsvisie en uiteindelijk de nieuwe Omgevingswet ligt er voor iedereen een kans om zijn of haar visie in te brengen. Grijp die kans! De agrarische sector kan en wil hier veel in betekenen zonder dat er natuur- of landschappelijke waarden worden aangetast. Ik daag u uit om gezamenlijk de hand aan de ploeg te slaan.

Erik Zaaijer
Telefoonnummer: 06-47136888
E-mailadres: hendrik.zaaijer@gmail.com