Spring naar content

Besluiten van de gemeenteraad

26 september 2023, 15:34

Dinsdag 19 september 2023 vond de eerste besluitvormende raadsvergadering plaats van het nieuwe politieke seizoen.

Nieuw burgerlid voor PvdA-GroenLinks

De heer K. de Raat, afkomstig uit Ingen, is benoemd tot burgerlid voor PvdA-GroenLinks. Een burgerlid wordt, in tegenstelling tot een raadslid, niet door inwoners van de gemeente Buren gekozen. Burgerleden ondersteunen de gekozen raadsleden bij hun raadswerk. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen.

Veiligheid in uiterwaarden van belang

De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan voor de Rijnbandijk 6a, 10a, 10b en Schans 3 in Eck en Wiel. Met dit bestemmingsplan wordt het voormalige campingterrein duurzaam herontwikkeld en gemoderniseerd. Onder andere door het plaatsen van ecolodges en glamping tenten.

Hoewel de meerderheid van de Burense gemeenteraad positief was over het bestemmingsplan, maakten D66 en PvdA-GroenLinks zich zorgen over de dijkbescherming. Bij hoog water dienen lodges zo snel mogelijk weggehaald te worden om te voorkomen dat de dijk beschadigt. Ondanks het feit dat er een calamiteitenplan is voor dit betreffende plan, zou de gemeenteraad graag zien dat er in de toekomst integrale afspraken worden gemaakt. Om die reden gaat de gemeenteraad over een tijdje aan de slag met het stellen van eisen voor bebouwing in uiterwaarden.

Naast deze onderwerpen boog de gemeenteraad zich ook nog over enkele andere onderwerpen, waaronder zonnepark Roodakker. Wilt u hierover meer weten? Ga naar www.buren.nl/gemeenteraad of neem contact op met de griffie via griffie@buren.nl.