Spring naar content

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp reikt op maandag 10 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer J.D. van Hilten

10 juni 2024, 21:15

De heer Van Hilten is in 1965 gestart met vrijwillige activiteiten. Hij is dus bijna 60 jaar vrijwillig actief. Zo heeft hij zich ingezet voor de gymnastiekvereniging in Ommeren en had hij zitting in de sportcommissie bij Jong Gelre waarbij hij ook enkele jaren toneel speelde. Bij Tennisvereniging De Kellendonck heeft de heer Van Hilten vele jaren vrijwilligerswerk verricht, zoals bij de barcommissie en de baan- en gebouwencommissie, waarbij hij o.a. hand- en spandiensten verrichtte bij de renovaties van het clubhuis en het onderhoud van de gravelbaan. Voor de Protestantse Gemeente De Lingestreek bakte hij vanaf 1984 gemiddeld twee keer per jaar oliebollen, waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan de kerk in Zoelen.

Sinds juni 1984 is de heer Van Hilten bestuurslid bij de Stichting Verenigingsgebouw De Avezathen. Al die jaren zorgt hij als vrijwilliger voor het onderhoud van dit verenigingsgebouw wat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Deze accommodatie is een ontmoetingsplek voor de inwoners en verenigingen.

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp: “Door de inzet van de heer Van Hilten heeft Kerk-Avezaath een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bijna 60 jaar je inzetten voor de samenleving. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Het is een eer om deze Koninklijke onderscheiding te mogen uitreiken aan de heer Van Hilten. Namens het gemeentebestuur van Buren gefeliciteerd.”

Vanwege het 40 jarige jubileum van De Avezathen wordt de Koninklijke onderscheiding uitgereikt na de Algemene Ledenvergadering van deze Stichting.