Spring naar content

Lees nu: de Burense begrotingskrant

31 oktober 2023, 15:52

Op donderdag 9 november debatteert de gemeenteraad van Buren over de begroting 2024. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende kalenderjaar. Van tevoren denkt het college van burgemeester en wethouders goed na over hoe de gemeente het geld in 2024 gaat besteden. Wat de gemeente van plan is en hoeveel dat gaat kosten, staat in de begroting. Het gaat dus om geld dat nog niet is uitgegeven. In de raadsvergadering krijgen de raadsleden de mogelijkheid om te debatteren over de begroting. Uiteindelijk dienen de partijen voor of tegen de begroting te stemmen.

In deze begrotingskrant leest u wat de Burense politieke partijen vinden van de begroting voor 2024. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Gaan ze voor of tegen stemmen tijdens de vergadering? U leest het in de begrotingskrant. De begrotingskrant wordt zowel online gepubliceerd als op papier in Het Kontakt.

Heeft u een vraag of een opmerking over de raadsvergadering, de begrotingskrant of een onderwerp dat gerelateerd is aan de gemeenteraad? Neem contact op met de griffie via griffie@buren.nl.