Spring naar content

Oordeelsvorming op 27 februari

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 februari 2024, 10:21

Op dinsdag 27 februari 2024 vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op www.buren.nl/gemeenteraad. Via dezelfde link kunt u de vergadering live volgen of terugkijken.

Op de agenda:

  • Zienswijze Buren Meerjarenstrategie 2024-2027 GGD Gelderland-Zuid
  • Startnotitie Participatie
  • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning zonnepark Roodakker, Kapel-Avezaath
  • Reparatieplan 2023 Buren
  • Bestemmingsplan Valentijnstraat, Maurik
  • Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden
  • Zienswijze Dekkingsplan 2024-2027 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  • Bestemmingsplan Burgemeester Houtkoperweg 5, Lienden
  • Bestemmingsplan Rijnbandijk 11a, Ingen

Inspreken

Tijdens deze vergadering kunt u inspreken. Wilt u inspreken over een onderwerp op de agenda? Meld u dan voor 12.00 uur ’s middags voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@buren.nl. Wanneer u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dient u dit minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie.