Spring naar content

Raadspraat CDA

1 november 2023, 16:16

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Willem van Blijderveen, raadslid voor CDA.

Er komen belangrijke onderwerpen op ons af, zoals vergrijzing. Dit zal extra zorg vragen, bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan. Belangrijk hierin is ook mantelzorgondersteuning. Mantelzorgwoningen zouden hier soelaas in kunnen bieden.

Ook de omgevingswet, die aanstaande januari 2024 van kracht wordt, zal de nodige aandacht gaan vragen. Het betreft een andere denk- en werkwijze. Participatie wordt daarin een belangrijk onderdeel, zodat zo veel mogelijk bewoners van onze kernen betrokken kunnen zijn bij de plannen.  Fijn is dat de dorpshuizen in de gemeenteraad de nodige aandacht hebben gekregen. Dat zal de kernen versterken.

Het allerbelangrijkste is dat we in de kernen woningen gaan bouwen, zodat vooral jonge mensen een betaalbare woning kunnen bemachtigen. Zowel in de koop- als huursector. Het CDA maakt zich sterk voor betaalbare woningen. Echter, vooralsnog wordt er nog veel uitgegaan van oude structuren van woningbouw. We zullen anno 2024 anders moeten gaan denken. Bijvoorbeeld door in de hoogte te gaan bouwen, zodat we meer woningen kunnen realiseren op een kleiner grondoppervlak en de kostprijzen verminderen.

In contact komen met Willem van Blijderveen?
wblijderveen@gemeenteraadburen.nl

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent